Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1209

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products  


2005=100

Vägnings-

tal, %

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2012

Diff, %1)

 

Weights,

%

 

 

 

Juli
July

Juli
July

Juli
July

Juli
July

Juli 11-
Juli 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain an
d crispbread

12,7

122,7

120,6

130,1

123,7

119,3

130,9

131,5

+0,4

Mjukt bröd  Bread

14,4

121,1

119,3

126,8

122,0

118,9

128,3

128,6

+0,2

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

177,3

180,7

260,0

201,7

215,6

255,5

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

 

3,6

S

S

S

S

S

S

124,0

-2,3

Vegetabilier  Crop products

 

32,5

121,7

120,9

131,5

123,0

121,0

132,4

133,1

+0,5

Mjölk  Milk

S

109,6

111,4

116,8

108,5

112,4

117,2

S

S

Grädde  Cream

3,8

S

S

105,0

S

S

106,3

105,5

-0,7

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

10,2

S

S

S

S

S

S

128,1

+0,4

Glass  Ice cream

3,1

S

135,8

136,0

S

136,4

137,6

129,3

-6,0

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

31,5

114,3

116,1

121,1

113,4

116,8

121,7

122,1

+0,3

Ägg  Eggs

 

S

140,3

137,2

139,2

140,6

137,7

138,9

S

S

Nötkött  Beef

6,3

111,1

114,2

122,1

119,8

125,7

126,2

140,1

+11,1

Griskött  Pig meat

3,7

119,4

118,2

119,1

121,6

119,7

119,7

135,2

+12,9

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,8

104,4

105,8

115,1

100,7

104,0

115,8

113,0

-2,4

Annat kött  Other meat

1,4

S

S

S

S

S

S

127,0

+2,5

Kött  Meat

 

15,2

111,8

113,0

120,0

115,3

117,9

122,1

131,2

+7,4

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

18,6

106,3

104,9

104,6

107,4

105,3

104,6

107,6

+2,8

Kött, charkuterivaror och köttkonsever

  Meat and meat products

 

33,9

108,5

108,1

110,9

110,6

110,2

111,8

117,4

+5,1

Animalier  Animal products

 

67,5

112,0

112,6

116,5

112,6

114,0

117,2

120,2

+2,6

Totalt  Total

100,0

115,2

115,3

121,2

116,0

116,3

122,0

124,4

+1,9


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.