Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1209

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products


2005=100

Vägnings-

tal, %

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2012

Diff, %1)

 

 

Weights,

%

 

 

 

Juli
July

Juli
July

Juli
July

Juli
July

Juli 11-
Juli 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispb
read

12,8

111,9

111,5

113,1

112,1

111,2

113,2

113,7

+0,4

Mjukt bröd  Bread

14,5

119,1

121,2

126,8

119,1

121,2

127,5

128,9

+1,1

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,8

131,4

135,7

138,8

116,7

128,0

134,2

113,1

-15,7

Socker  Sugar

0,7

105,1

103,1

102,6

106,6

102,8

99,3

108,5

+9,3

Margarin  Margarine

 

3,7

113,4

112,7

114,4

113,6

112,4

113,5

116,0

+2,2

Vegetabilier  Crop products

 

33,5

116,1

116,8

120,2

115,5

116,3

120,1

120,5

+0,3

Mjölk  Milk

12,1

110,6

112,5

117,4

110,4

112,7

118,2

119,8

+1,3

Grädde  Cream

3,4

106,0

107,0

111,1

106,0

107,0

111,8

114,1

+2,0

Smör  Butter

0,9

104,4

106,0

111,2

104,3

106,6

111,5

116,8

+4,8

Ost  Cheese

11,4

115,9

117,2

121,5

116,3

117,3

121,9

123,2

+1,1

Glass  Ice cream

3,5

108,0

109,1

108,7

108,5

109,4

109,0

110,4

+1,3

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

31,1

111,6

113,0

117,0

111,7

113,2

117,6

119,3

+1,4

Ägg  Eggs

 

2,5

120,9

125,4

127,6

120,5

124,1

125,8

129,3

+2,8

Nötkött  Beef

6,1

126,0

128,4

131,9

128,0

128,4

134,6

139,7

+3,8

Griskött  Pig meat

3,6

116,3

115,2

116,1

117,6

116,2

117,7

120,2

+2,1

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,7

109,4

110,0

110,9

110,0

109,0

109,4

111,4

+1,9

Annat kött  Other meat

1,4

107,1

108,3

110,2

108,6

107,6

113,8

118,0

+3,7

Kött  Meat

 

14,8

118,0

118,8

120,8

119,5

118,7

122,2

125,8

+2,9

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

18,1

109,2

108,6

106,9

109,4

108,5

107,0

108,5

+1,4

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
  Meat and meat products

 

32,9

112,8

112,7

112,5

113,5

112,6

113,2

115,6

+2,1

Animalier  Animal products

 

66,5

112,5

113,3

115,2

112,9

113,3

115,7

117,8

+1,8

Totalt  Total

100,0

113,7

114,5

116,8

113,8

114,3

117,2

118,7

+1,3


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.