Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1209

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU

7. Agricultural Output Price Index for the EU market


2005 = 100

2009

2010

2011

Första kvartalet First Quarter

2009

2010

2011

2012

Diff,%

11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU27  EU27

108,1

117,1

128,3

113,1

110,8

128,7

129,4

+0,5

be

Belgien  Belgium

100,1

108,6

111,4

109,4

105,6

117,6

119,4

+1,5

bg

Bulgarien  Bulgaria

120,4

134,0

153,2

131,1

124,5

159,1

160,5

+0,9

cz

Tjeckien  Czech Republic

94,4

100,9

117,6

97,8

93,4

117,9

118,3

+0,3

dk

Danmark  Denmark

101,6

110,9

126,7

101,7

99,5

123,8

131,3

+6,1

de

Tyskland  Germany

100,7

114,9

129,7

104,7

104,8

126,9

128,7

+1,4

ee

Estland  Estonia

97,0

117,3

138,8

103,0

104,8

131,6

137,0

+4,1

ie

Irland  Ireland

101,2

111,6

127,8

110,3

108,2

122,1

136,2

+11,5

gr

Grekland  Greece

112,4

127,5

126,4

110,4

109,7

114,5

109,8

-4,1

es

Spanien  Spain

95,0

101,1

101,7

102,8

103,4

103,1

105,2

+2,0

fr

Frankrike  France

108,4

116,3

128,9

114,9

110,0

132,6

132,3

-0,2

it

Italien  Italy

110,2

111,9

121,1

114,2

107,1

120,4

122,9

+2,1

cy

Cypern  Cyprus

113,8

116,2

116,1

113,3

116,3

116,3

115,4

-0,8

lv

Lettland  Latvia

110,8

131,8

155,6

123,0

118,9

146,9

145,5

-1,0

lt

Litauen  Lithuania

106,7

124,2

147,0

112,2

119,4

160,9

150,6

-6,4

lu

Luxemburg  Luxembourg

97,4

106,5

116,6

100,1

98,9

108,9

114,3

+5,0

hu

Ungern  Hungary

122,2

143,6

169,8

122,8

120,6

160,9

169,7

+5,5

mt

Malta  Malta

117,8

114,2

116,4

129,6

107,1

119,4

129,5

+8,5

nl

Nederländerna  Netherlands

101,5

112,5

118,1

107,7

110,3

125,3

124,9

-0,3

at

Österrike  Austria

105,4

118,4

124,5

109,1

106,4

122,3

124,7

+2,0

pl

Polen  Poland

113,0

124,3

146,2

114,9

116,5

141,9

139,4

-1,8

pt

Portugal  Portugal

105,0

110,7

109,6

112,7

111,4

112,4

109,2

-2,8

ro

Rumänien  Romania

137,6

152,3

174,3

147,5

146,3

205,4

183,5

-10,7

si

Slovenien  Slovenia

112,1

114,4

124,7

120,4

107,7

120,4

125,9

+4,6

sk

Slovakien  Slovakia

86,4

98,7

115,2

91,7

83,9

106,1

105,3

-0,8

fi

Finland  Finland

108,5

115,2

130,8

116,9

104,9

132,7

130,5

-1,7

se

Sverige  Sweden

115,5

128,8

133,8

120,1

118,7

137,7

133,3

-3,2

uk

Storbritannien  United Kingdom

135,6

142,9

163,7

139,9

138,5

163,9

166,1

+1,3


Källa:  Eurostats databas.  Source:  Eurostats database. 2012-08-29