Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1210

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet

1. Price Indices in the Food Sector


2005 = 100

2009

2010

2011

2009

Aug
Aug

2010

Aug
Aug

2011

Aug
Aug

2012

Aug
Aug

Diff,%

Aug 11-
Aug 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
  Agricultural Input Price Index

 

121,5

120,3

128,3

120,3

120,8

128,6

131,9

+2,6

Avräkningsprisindex (A-index)
  Agricultural Output Price Index

 

115,5

128,8

133,8

115,8

133,6

134,1

128,6

-4,1

Producentprisindex för livsmedelsindustrin,

jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)1)
  Price Index for the Food Industry, food
  from price regulated agricultural

  products1)

 

115,2

115,3

121,2

115,3

115,7

122,8

124,3

+1,2

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)1)
  Consumer Price Index, food from price
  regulated agricultural products1)

 

 

113,7

114,5

116,8

113,9

114,4

117,4

118,8

+1,2

Konsumentprisindex (KPI)1)
  Consumer Price Index (CPI) 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

106,6

107,9

111,1

106,8

107,7

111,0

111,8

+0,7

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel
  Total, excl. food from price regulated
  products

 

106,1

107,4

110,6

106,2

107,2

110,5

111,3

+0,7

Livsmedel, totalt  Food, total

 

113,1

117,2

116,2

113,1

114,5

116,6

118,1

+1,2

Ej jordbruksreglerade livsmedel
  Other food

112,4

115,0

115,4

112,2

114,5

115,7

117,1

+1,2


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during at the turn of the last year.