Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1210

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index


2005 = 100

Vägningstal, %
Weights, %

2009

2010

2011

2009

Aug
Aug

2010

Aug
Aug

2011

Aug
Aug

2012

Aug
Aug

Diff, %

Aug 11-
Aug 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde  Seeds

 

5,7

134,6

126,7

134,0

129,9

128,1

140,0

147,3

+5,3

Elektricitet  Electricity

4,0

129,0

134,1

136,3

127,8

128,4

133,7

123,5

-7,6

Diesel  Diesel oil

5,2

108,3

117,4

133,5

111,2

116,8

131,2

140,6

+7,1

Andra bränslen och drivmedel
  Other fuels

1,9

110,6

124,3

139,4

114,8

124,6

138,1

146,0

+5,7

Energi och smörjmedel
  Energy and lubricants

 

11,1

116,2

124,6

135,5

117,8

122,3

133,3

135,3

+1,5

Enkla gödselmedel1) 
  Straight fertilisers
1)

3,5

137,8

105,0

129,0

109,5

102,3

130,1

118,9

-8,6

Sammansatta gödselmedel2) 

  Compound fertilisers2)

4,0

148,6

121,2

143,0

123,5

123,9

144,5

136,2

-5,8

Gödnings- och jordförbättringsmedel
  Fertilisers and soil improvers

 

7,6

143,6

113,7

136,5

117,0

113,8

137,8

128,1

-7,0

Svampmedel  Fungicides

0,8

112,0

106,6

101,8

113,8

106,4

100,9

99,9

-1,0

Insektsmedel  Insecticides

0,2

107,7

102,3

98,7

109,6

101,2

98,2

101,1

+3,0

Ogräsmedel  Herbicides

1,3

164,7

129,3

131,7

167,3

129,8

131,4

132,8

+1,0

Växtskydds- och bekämpningsmedel
  Plant protection products
  and pesticides

 

2,3

141,6

119,1

118,5

143,8

119,2

118,0

118,7

+0,6

Veterinärkostnader
  Veterinary expenses

 

1,1

119,2

121,2

122,9

119,8

121,0

123,4

128,0

+3,7

Djurfoder

  Animal feedingstuffs

 

17,2

136,6

134,8

150,2

139,7

138,7

150,0

160,2

+6,7

Underhåll av utrustning

  Maintenance of materials

 

6,7

114,4

117,2

119,4

115,4

117,8

119,9

119,3

-0,6

Underhåll av ekonomibyggnader
  Maintenance of buildings

 

3,0

117,2

121,8

125,1

117,6

122,9

125,7

128,0

+1,8

Andra varor och tjänster
  Other goods and services

 

24,4

106,0

108,2

113,6

106,0

109,1

113,6

114,5

+0,8

Total insatsfÖrbrukning
  Goods and services
  currently consumed IN
   AGRICULTURE

 

78,9

122,1

119,9

129,5

120,3

120,9

129,8

132,3

+1,9

Traktorer Tractors

4,6

118,9

121,5

124,8

120,8

120,9

124,8

134,6

+7,8

Övrig utrustning Other materials

11,5

120,8

121,4

123,1

121,4

119,2

123,2

130,3

+5,7

Utrustning  Materials

 

16,0

120,3

121,5

123,6

121,3

119,7

123,7

131,5

+6,3

Ekonomibyggnader  Buildings

 

5,1

117,1

121,9

124,8

117,5

123,0

125,3

127,0

+1,4

INVESTERINGSVAROR OCH –TJÄNSTER
  Goods and services
  CONTRIBUTING TO AGRICUL-
  TURAL INVESTMENT

 

21,1

119,5

121,6

123,9

120,3

120,5

124,1

130,4

+5,1

TOTALT  TOTAL

100,0

121,5

120,3

128,3

120,3

120,8

128,6

131,9

+2,6


1)   Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K).  Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)   Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK.  Complex fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.