Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1210

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index


2005=100

Vägnings-

tal, %

Weights, %

2009

2010

2011

2009

Aug
Aug

2010

Aug
Aug

2011

Aug
Aug

2012

Aug
Aug

Diff, %

Aug 11-
Aug 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

5,6

124,5

172,7

196,3

116,3

175,6

178,6

198,1

+10,9

Korn  Barley

2,5

106,5

159,4

184,7

103,2

167,0

187,0

189,0

+1,1

Havre  Oats

1,6

92,9

131,7

167,7

88,6

125,9

156,3

177,1

+13,3

Råg  Rye

0,3

89,6

137,0

183,7

91,7

161,8

173,0

190,7

+10,2

Annan spannmål  Other cereals

0,6

110,7

169,9

191,7

106,3

174,2

178,2

201,4

+13,0

Spannmål1)  Cereals1)

 

10,6

113,7

162,2

188,7

113,8

165,7

177,1

192,8

+8,9

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
  Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

126,1

183,7

191,4

124,8

165,8

191,9

195,4

+1,9

Sockerbetor  Sugar beets

3,1

64,8

57,7

56,7

63,6

64,8

57,7

56,7

-1,7

Andra industrigrödor
  Other industrial crops

0,1

145,1

138,8

138,0

145,1

138,8

138,8

129,5

-6,7

Industrigrödor  Industrial crops

 

4,7

85,5

98,9

100,6

84,3

98,0

101,4

101,7

+0,3

Foderväxter  Forage plants

 

7,3

132,5

135,6

151,9

129,9

141,3

150,7

162,4

+7,7

Frukt och grönsaker

  Fruits and Horticultural products

 

6,6

111,0

123,7

119,2

116,1

138,4

130,0

122,2

-6,0

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,5

170,8

197,3

195,2

183,3

240,6

208,2

128,3

-38,4

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

126,2

127,1

131,0

126,7

127,2

131,4

127,2

-3,2

Annan potatis  Other potatoes

0,4

109,5

98,8

97,1

104,3

109,5

98,8

97,1

-1,7

Potatis  Potatoes

 

4,3

161,2

181,9

180,4

171,0

218,5

191,2

125,1

-34,6

Blommor och plantskoleväxter
  Flowers and Horticultural products

 

5,0

106,3

109,8

106,8

100,2

111,3

105,3

105,4

+0,1

Vegetabilieproduktion
 
crop output

 

38,5

117,7

138,2

147,4

118,2

146,9

147,0

144,9

-1,4

Nötkreatur  Cattle

10,0

107,1

117,9

124,1

103,4

116,4

124,7

121,8

-2,3

  -  Storboskap  Cattle excl. calves

9,6

107,0

118,4

125,1

103,5

116,9

125,4

122,0

-2,7

  -  Kalv  Calves

0,4

109,1

106,5

103,4

101,7

105,4

108,9

116,4

+6,9

Svin  Pigs

11,6

121,2

109,8

97,3

128,3

110,6

98,0

95,5

-2,5

Får och getter  Sheep and goats

0,4

106,7

106,9

107,9

114,3

116,6

120,2

129,7

+7,9

Fjäderfä  Poultry

3,2

131,9

131,8

145,8

132,4

128,7

146,5

146,0

-0,4

Andra djur  Other animals

2,0

185,1

191,3

186,8

185,2

194,2

187,9

185,7

-1,2

Djur  Animals

 

27,1

121,8

121,3

119,6

123,6

121,1

120,4

118,2

-1,8

Mjölk  Milk

29,4

105,5

122,5

126,8

104,6

126,6

127,2

111,8

-12,2

Ägg  Eggs

3,2

144,6

143,0

150,1

144,5

142,9

149,3

142,9

-4,2

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,9

89,4

120,9

142,8

78,4

132,7

152,0

187,3

+23,3

Animaliska produkter
  Animal products

 

34,4

108,2

124,3

129,8

106,9

128,4

130,6

118,7

-9,1

Animalieproduktion
  animal output

 

61,5

114,2

123,0

125,3

114,2

125,2

126,1

118,5

-6,0

TOTALT  TOTAL

100,0

115,5

128,8

133,8

115,8

133,6

134,1

128,6

-4,1


1)   Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and therefore they might be revised later.