Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1210

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products  


2005=100

Vägnings-

tal, %

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2012

Diff, %1)

 

Weights,

%

 

 

 

Aug
Aug

Aug
Aug

Aug
Aug

Aug
Aug

Aug 11-
Aug 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain an
d crispbread

12,7

122,7

120,6

130,1

124,9

118,2

131,5

131,2

-0,3

Mjukt bröd  Bread

14,4

121,1

119,3

126,8

119,1

120,0

128,0

129,3

+1,0

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

177,3

180,7

260,0

164,7

195,1

288,0

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

 

3,6

S

S

S

S

S

S

122,6

-2,9

Vegetabilier  Crop products

 

32,5

121,7

120,9

131,5

121,8

120,6

133,3

132,5

-0,6

Mjölk  Milk

S

109,6

111,4

116,8

108,5

111,8

118,4

S

S

Grädde  Cream

3,8

S

S

105,0

S

S

106,7

101,9

-4,5

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

10,2

S

S

S

S

S

S

127,3

-1,2

Glass  Ice cream

3,1

S

135,8

136,0

S

133,8

138,8

129,8

-6,4

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

31,5

114,3

116,1

121,1

112,4

116,0

122,8

121,3

-1,3

Ägg  Eggs

 

S

140,3

137,2

139,2

140,6

132,5

138,2

S

S

Nötkött  Beef

6,3

111,1

114,2

122,1

115,8

123,5

125,6

145,3

+15,6

Griskött  Pig meat

3,7

119,4

118,2

119,1

123,7

119,4

122,1

136,4

+11,8

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,8

104,4

105,8

115,1

101,5

106,8

117,0

112,8

-3,6

Annat kött  Other meat

1,4

S

S

S

S

S

S

126,5

+1,7

Kött  Meat

 

15,2

111,8

113,0

120,0

114,3

117,6

122,8

133,5

+8,7

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

18,6

106,3

104,9

104,6

107,9

105,0

105,1

108,1

+2,9

Kött, charkuterivaror och köttkonsever

  Meat and meat products

 

33,9

108,5

108,1

110,9

110,5

109,9

112,3

118,7

+5,7

Animalier  Animal products

 

67,5

112,0

112,6

116,5

112,1

113,4

118,0

120,4

+2,1

Totalt  Total

100,0

115,2

115,3

121,2

115,3

115,7

122,8

124,3

+1,2


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.