Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1210

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products


2005=100

Vägnings-

tal, %

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2012

Diff, %1)

 

 

Weights,

%

 

 

 

Aug
Aug

Aug
Aug

Aug
Aug

Aug
Aug

Aug 11-
Aug 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispb
read

12,8

111,9

111,5

113,1

112,1

111,0

113,1

113,9

+0,7

Mjukt bröd  Bread

14,5

119,1

121,2

126,8

119,5

121,1

127,6

129,0

+1,1

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,8

131,4

135,7

138,8

132,1

132,2

136,0

118,5

-12,9

Socker  Sugar

0,7

105,1

103,1

102,6

106,5

102,8

99,8

108,5

+8,8

Margarin  Margarine

 

3,7

113,4

112,7

114,4

113,3

112,2

114,8

115,3

+0,5

Vegetabilier  Crop products

 

33,5

116,1

116,8

120,2

116,4

116,3

120,4

120,8

+0,3

Mjölk  Milk

12,1

110,6

112,5

117,4

110,8

112,9

118,8

120,0

+1,0

Grädde  Cream

3,4

106,0

107,0

111,1

106,2

107,1

112,4

114,4

+1,7

Smör  Butter

0,9

104,4

106,0

111,2

104,3

106,5

113,1

117,0

+3,5

Ost  Cheese

11,4

115,9

117,2

121,5

116,1

117,2

122,5

123,0

+0,4

Glass  Ice cream

3,5

108,0

109,1

108,7

109,0

109,5

108,9

110,6

+1,5

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

31,1

111,6

113,0

117,0

111,8

113,3

118,2

119,3

+1,0

Ägg  Eggs

 

2,5

120,9

125,4

127,6

121,7

125,1

127,4

129,1

+1,3

Nötkött  Beef

6,1

126,0

128,4

131,9

126,9

129,2

133,7

138,6

+3,7

Griskött  Pig meat

3,6

116,3

115,2

116,1

117,1

115,9

117,6

120,0

+2,1

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,7

109,4

110,0

110,9

108,7

109,1

111,9

111,1

-0,8

Annat kött  Other meat

1,4

107,1

108,3

110,2

107,6

109,0

111,8

117,3

+5,0

Kött  Meat

 

14,8

118,0

118,8

120,8

118,5

119,1

122,3

125,1

+2,3

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

18,1

109,2

108,6

106,9

109,1

108,6

106,5

109,1

+2,4

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
  Meat and meat products

 

32,9

112,8

112,7

112,5

112,9

112,8

112,9

115,6

+2,4

Animalier  Animal products

 

66,5

112,5

113,3

115,2

112,7

113,4

115,9

117,8

+1,6

Totalt  Total

100,0

113,7

114,5

116,8

113,9

114,4

117,4

118,8

+1,2


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.