Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1210

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU

6. Agricultural Input Price Index for the EU market


2005 = 100

2009

2010

2011

Andra kvartalet Second Quarter

2009

2010

2011

2012

Diff,%

11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU27  EU27

119,7

121,1

133,2

120,7

119,5

133,3

136,8

+2,6

be

Belgien  Belgium

118,5

116,8

130,9

119,4

113,9

131,7

136,3

+3,5

bg

Bulgarien  Bulgaria

131,1

133,7

147,8

132,9

132,5

148,2

154,0

+3,9

cz

Tjeckien  Czech Republic

108,6

106,7

114,5

110,5

105,5

115,5

117,0

+1,3

dk

Danmark  Denmark

120,3

120,4

133,9

122,6

118,0

134,3

136,5

+1,6

de

Tyskland  Germany

120,4

121,2

133,5

122,1

119,8

133,3

138,2

+3,7

ee

Estland  Estonia

118,1

120,4

134,5

119,6

116,8

134,7

138,3

+2,7

ie

Irland  Ireland

116,8

115,2

125,6

117,0

113,7

126,0

128,8

+2,2

gr

Grekland  Greece

115,4

120,2

130,8

114,5

119,8

130,8

133,0

+1,7

es

Spanien  Spain

115,9

118,2

130,6

116,5

116,0

131,0

135,3

+3,3

fr

Frankrike  France

116,8

116,1

126,2

118,2

114,7

126,7

128,8

+1,7

it

Italien  Italy

119,9

122,8

130,5

120,1

122,5

130,5

134,3

+2,9

cy

Cypern  Cyprus

111,1

108,9

109,0

110,4

109,4

109,3

..

..

lv

Lettland  Latvia

137,3

134,0

147,6

139,0

132,7

148,9

150,1

+0,8

lt

Litauen  Lithuania

120,1

119,9

146,4

118,2

114,4

145,5

159,6

+9,7

lu

Luxemburg  Luxembourg

113,4

116,3

125,4

113,0

114,5

124,8

128,1

+2,6

hu

Ungern  Hungary

129,3

135,0

152,4

131,9

132,1

152,9

160,6

+5,0

mt

Malta  Malta

121,5

124,3

138,4

121,9

122,1

138,8

144,5

+4,1

nl

Nederländerna  Netherlands

112,9

116,0

127,6

113,7

113,7

127,7

129,8

+1,6

at

Österrike  Austria

115,1

117,1

125,1

116,6

116,4

125,3

130,4

+4,1

pl

Polen  Poland

120,6

122,3

134,3

121,7

121,7

134,1

143,9

+7,3

pt

Portugal  Portugal

123,3

123,9

132,6

123,6

123,0

132,6

136,7

+3,1

ro

Rumänien  Romania

129,8

140,9

164,7

132,9

135,4

165,9

170,5

+2,8

si

Slovenien  Slovenia

125,3

127,2

141,3

126,1

125,6

142,2

145,5

+2,3

sk

Slovakien  Slovakia

103,7

104,7

116,2

103,9

102,2

117,2

116,5

-0,6

fi

Finland  Finland

115,2

118,1

132,5

116,9

116,8

133,1

135,8

+2,0

se

Sverige  Sweden

121,5

120,3

128,3

122,7

118,3

127,6

130,2

+2,0

uk

Storbritannien  United Kingdom

133,1

132,3

151,5

133,5

132,0

150,3

150,7

+0,3


Källa:  Eurostats databas.  Source:  Eurostats database. 2012-10-09