Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1210

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU

7. Agricultural Output Price Index for the EU market


2005 = 100

2009

2010

2011

Andra kvartalet Second Quarter

2009

2010

2011

2012

Diff,%

11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU27  EU27

108,1

117,1

128,3

109,8

113,3

128,7

129,3

+0,5

be

Belgien  Belgium

100,1

108,6

111,4

103,1

106,7

116,4

116,1

-0,3

bg

Bulgarien  Bulgaria

120,4

134,0

153,2

122,0

119,3

152,2

157,0

+3,2

cz

Tjeckien  Czech Republic

94,4

100,9

117,6

96,7

95,4

121,3

121,7

+0,3

dk

Danmark  Denmark

101,6

110,9

126,7

100,5

108,5

128,6

133,5

+3,8

de

Tyskland  Germany

100,7

114,9

129,7

98,0

106,1

123,6

124,8

+1,0

ee

Estland  Estonia

97,0

117,3

138,8

96,6

107,4

133,6

125,8

-5,8

ie

Irland  Ireland

101,2

111,6

127,8

100,1

110,7

126,3

127,7

+1,1

gr

Grekland  Greece

112,4

127,5

126,4

114,7

113,8

114,8

108,8

-5,2

es

Spanien  Spain

95,0

101,1

101,7

101,0

109,7

107,0

109,4

+2,2

fr

Frankrike  France

108,4

116,3

128,9

108,9

110,2

129,8

131,7

+1,5

it

Italien  Italy

110,2

111,9

121,1

110,7

108,9

120,9

121,5

+0,5

cy

Cypern  Cyprus

113,8

116,2

116,1

117,3

119,3

117,1

..

..

lv

Lettland  Latvia

110,8

131,8

155,6

111,4

120,6

151,2

138,4

-8,5

lt

Litauen  Lithuania

106,7

124,2

147,0

108,9

122,0

157,5

146,8

-6,8

lu

Luxemburg  Luxembourg

97,4

106,5

116,6

93,2

100,4

110,3

111,0

+0,6

hu

Ungern  Hungary

122,2

143,6

169,8

128,1

128,2

161,0

169,2

+5,1

mt

Malta  Malta

117,8

114,2

116,4

121,6

111,7

114,5

119,9

+4,7

nl

Nederländerna  Netherlands

101,5

112,5

118,1

103,7

111,8

118,8

117,6

-1,0

at

Österrike  Austria

105,4

118,4

126,5

105,6

107,9

122,1

125,1

+2,5

pl

Polen  Poland

113,0

124,3

146,2

120,9

121,2

150,5

153,4

+1,9

pt

Portugal  Portugal

105,0

110,7

109,6

105,1

111,9

108,7

112,4

+3,4

ro

Rumänien  Romania

137,6

152,3

174,3

147,8

144,8

202,2

182,7

-9,6

si

Slovenien  Slovenia

112,1

114,4

124,7

111,2

112,7

125,1

127,9

+2,2

sk

Slovakien  Slovakia

86,4

98,7

115,2

83,5

84,6

104,7

104,8

+0,1

fi

Finland  Finland

108,5

115,2

130,8

108,6

107,3

134,3

134,7

+0,3

se

Sverige  Sweden

115,5

128,8

133,8

118,9

125,3

131,2

127,1

-3,1

uk

Storbritannien  United Kingdom

135,6

142,9

163,7

138,1

138,3

166,0

168,6

+1,6


Källa:  Eurostats databas.  Source:  Eurostats database. 2012-10-09