Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1211

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index


2005=100

Vägnings-

tal, %

Weights, %

2009

2010

2011

2009

Sep
Sep

2010

Sep
Sep

2011

Sep
Sep

2012

Sep
Sep

Diff, %

Sep 11-
Sep 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

5,6

124,5

172,7

196,3

112,3

188,5

188,6

205,7

+9,1

Korn  Barley

2,5

106,5

159,4

184,7

99,0

168,3

181,8

185,6

+2,1

Havre  Oats

1,6

92,9

131,7

167,7

84,1

141,4

156,3

171,7

+9,8

Råg  Rye

0,3

89,6

137,0

183,7

85,7

139,3

182,8

187,8

+2,7

Annan spannmål  Other cereals

0,6

110,7

169,9

191,7

107,2

173,4

188,4

206,4

+9,6

Spannmål1)  Cereals1)

 

10,6

113,7

162,2

188,7

103,3

174,4

182,0

195,4

+7,4

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
  Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

126,1

183,7

191,4

120,3

162,6

195,7

200,8

+2,6

Sockerbetor  Sugar beets

3,1

64,8

57,7

56,7

64,8

57,7

56,7

52,9

-6,7

Andra industrigrödor
  Other industrial crops

0,1

145,1

138,8

138,0

145,1

138,8

138,8

129,5

-6,7

Industrigrödor  Industrial crops

 

4,7

85,5

98,9

100,6

83,7

92,2

102,0

100,9

-1,0

Foderväxter  Forage plants

 

7,3

132,5

135,6

151,9

129,9

141,3

150,7

162,4

+7,7

Frukt och grönsaker

  Fruits and Horticultural products

 

6,6

111,0

123,7

119,2

88,6

129,8

110,2

104,8

-5,0

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,5

170,8

197,3

195,2

127,0

161,6

119,8

150,6

+25,7

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

126,2

127,1

131,0

126,7

127,2

131,4

127,2

-3,2

Annan potatis  Other potatoes

0,4

109,5

98,8

97,1

109,5

98,8

97,1

103,4

+6,5

Potatis  Potatoes

 

4,3

161,2

181,9

180,4

125,2

152,6

118,5

144,0

+21,6

Blommor och plantskoleväxter
  Flowers and Horticultural products

 

5,0

106,3

109,8

106,8

111,1

120,3

110,5

115,4

+4,5

Vegetabilieproduktion
 
crop output

 

38,5

117,7

138,2

147,4

106,9

140,9

137,6

145,9

+6,0

Nötkreatur  Cattle

10,0

107,1

117,9

124,1

105,5

118,5

122,6

122,5

-0,1

  -  Storboskap  Cattle excl. calves

9,6

107,0

118,4

125,1

105,7

119,1

123,2

122,7

-0,4

  -  Kalv  Calves

0,4

109,1

106,5

103,4

101,7

105,4

108,9

116,4

+6,9

Svin  Pigs

11,6

121,2

109,8

97,3

130,5

112,4

104,2

95,7

-8,2

Får och getter  Sheep and goats

0,4

106,7

106,9

107,9

102,0

106,8

103,0

111,1

+7,9

Fjäderfä  Poultry

3,2

131,9

131,8

145,8

132,4

128,7

146,5

146,0

-0,4

Andra djur  Other animals

2,0

185,1

191,3

186,8

178,6

189,1

190,7

185,7

-2,7

Djur  Animals

 

27,1

121,8

121,3

119,6

124,7

122,1

122,3

118,3

-3,3

Mjölk  Milk

29,4

105,5

122,5

126,8

105,0

128,5

124,6

112,1

-10,0

Ägg  Eggs

3,2

144,6

143,0

150,1

144,0

142,8

149,3

144,1

-3,5

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,9

89,4

120,9

142,8

76,4

125,2

146,5

180,8

+23,4

Animaliska produkter
  Animal products

 

34,4

108,2

124,3

129,8

107,0

129,6

128,1

118,8

-7,3

Animalieproduktion
  animal output

 

61,5

114,2

123,0

125,3

114,8

126,3

125,5

118,6

-5,6

TOTALT  TOTAL

100,0

115,5

128,8

133,8

111,7

131,9

130,2

129,1

-0,8


1)   Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and therefore they might be revised later.