Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1211

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products  


2005=100

Vägnings-

tal, %

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2012

Diff, %1)

 

Weights,

%

 

 

 

Sep
Sep

Sep
Sep

Sep
Sep

Sep
Sep

Sep 11-
Sep 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain an
d crispbread

12,7

122,7

120,6

130,1

123,1

118,6

132,1

130,0

-1,6

Mjukt bröd  Bread

14,4

121,1

119,3

126,8

119,4

120,1

128,4

129,5

+0,8

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

177,3

180,7

260,0

150,3

202,9

259,1

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

 

3,6

S

S

S

S

S

S

121,7

-1,7

Vegetabilier  Crop products

 

32,5

121,7

120,9

131,5

119,9

120,9

132,8

132,0

-0,6

Mjölk  Milk

S

109,6

111,4

116,8

108,5

112,0

118,3

S

S

Grädde  Cream

3,8

S

S

105,0

S

S

105,9

103,9

-1,8

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

10,2

S

S

S

S

S

S

120,8

-5,5

Glass  Ice cream

3,1

S

135,8

136,0

S

134,1

136,2

125,5

-7,9

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

31,5

114,3

116,1

121,1

112,1

116,5

122,1

120,0

-1,7

Ägg  Eggs

 

S

140,3

137,2

139,2

140,5

135,7

138,2

S

S

Nötkött  Beef

6,3

111,1

114,2

122,1

110,3

114,0

122,1

129,8

+6,3

Griskött  Pig meat

3,7

119,4

118,2

119,1

124,6

118,5

121,8

139,0

+14,2

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,8

104,4

105,8

115,1

107,3

104,9

118,5

114,4

-3,5

Annat kött  Other meat

1,4

S

S

S

S

S

S

125,6

+0,2

Kött  Meat

 

15,2

111,8

113,0

120,0

113,7

112,7

121,8

128,1

+5,2

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

18,6

106,3

104,9

104,6

105,3

104,9

105,1

109,1

+3,8

Kött, charkuterivaror och köttkonsever

  Meat and meat products

 

33,9

108,5

108,1

110,9

108,7

108,0

111,9

117,0

+4,5

Animalier  Animal products

 

67,5

112,0

112,6

116,5

111,1

112,7

117,4

119,0

+1,3

Totalt  Total

100,0

115,2

115,3

121,2

113,9

115,4

122,3

123,1

+0,7


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.