Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1211

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products


2005=100

Vägnings-

tal, %

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2012

Diff, %1)

 

 

Weights,

%

 

 

 

Sep
Sep

Sep
Sep

Sep
Sep

Sep
Sep

Sep 11-
Sep 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispb
read

12,8

111,9

111,5

113,1

112,3

111,0

113,0

114,1

+0,9

Mjukt bröd  Bread

14,5

119,1

121,2

126,8

119,3

121,3

127,7

129,8

+1,6

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,8

131,4

135,7

138,8

128,4

128,3

124,2

122,1

-1,7

Socker  Sugar

0,7

105,1

103,1

102,6

107,0

102,7

104,8

108,3

+3,3

Margarin  Margarine

 

3,7

113,4

112,7

114,4

112,9

112,1

114,2

115,3

+1,0

Vegetabilier  Crop products

 

33,5

116,1

116,8

120,2

116,1

116,2

119,9

121,3

+1,2

Mjölk  Milk

12,1

110,6

112,5

117,4

111,0

112,8

118,2

120,0

+1,6

Grädde  Cream

3,4

106,0

107,0

111,1

106,2

107,3

112,6

114,3

+1,5

Smör  Butter

0,9

104,4

106,0

111,2

104,1

106,6

112,9

117,0

+3,6

Ost  Cheese

11,4

115,9

117,2

121,5

116,2

117,4

122,3

123,0

+0,6

Glass  Ice cream

3,5

108,0

109,1

108,7

108,2

109,2

108,3

109,8

+1,4

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

31,1

111,6

113,0

117,0

111,9

113,3

117,8

119,3

+1,3

Ägg  Eggs

 

2,5

120,9

125,4

127,6

121,6

126,5

126,8

129,8

+2,3

Nötkött  Beef

6,1

126,0

128,4

131,9

127,1

129,1

133,6

139,1

+4,1

Griskött  Pig meat

3,6

116,3

115,2

116,1

118,2

114,0

115,6

119,9

+3,7

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,7

109,4

110,0

110,9

110,3

108,7

109,0

110,9

+1,8

Annat kött  Other meat

1,4

107,1

108,3

110,2

109,8

106,7

111,1

116,0

+4,4

Kött  Meat

 

14,8

118,0

118,8

120,8

119,5

118,2

120,9

125,1

+3,5

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

18,1

109,2

108,6

106,9

109,1

108,9

106,2

108,9

+2,6

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
  Meat and meat products

 

32,9

112,8

112,7

112,5

113,3

112,6

112,1

115,5

+3,0

Animalier  Animal products

 

66,5

112,5

113,3

115,2

112,9

113,4

115,3

117,7

+2,1

Totalt  Total

100,0

113,7

114,5

116,8

114,0

114,4

116,8

118,9

+1,8


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.