Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1212

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index


2005 = 100

Vägningstal, %
Weights, %

2009

2010

2011

2009

Okt
Oct

2010

Okt
Oct

2011

Okt
Oct

2012

Okt
Oct

Diff, %

Okt 11-
Okt 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde  Seeds

 

5,7

134,6

126,7

134,0

124,8

128,1

140,0

147,3

+5,3

Elektricitet  Electricity

4,0

129,0

134,1

136,3

124,5

132,1

129,7

125,5

-3,3

Diesel  Diesel oil

5,2

108,3

117,4

133,5

109,7

116,5

135,6

142,3

+4,9

Andra bränslen och drivmedel
  Other fuels

1,9

110,6

124,3

139,4

113,2

125,1

140,0

148,3

+6,0

Energi och smörjmedel
  Energy and lubricants

 

11,1

116,2

124,6

135,5

115,7

123,6

134,2

137,2

+2,2

Enkla gödselmedel1) 
  Straight fertilisers
1)

3,5

137,8

105,0

129,0

105,2

118,2

134,6

121,9

-9,4

Sammansatta gödselmedel2) 

  Compound fertilisers2)

4,0

148,6

121,2

143,0

118,7

137,5

147,5

138,4

-6,1

Gödnings- och jordförbättringsmedel
  Fertilisers and soil improvers

 

7,6

143,6

113,7

136,5

112,4

128,5

141,5

130,7

-7,6

Svampmedel  Fungicides

0,8

112,0

106,6

101,8

113,8

106,4

100,9

99,9

-1,0

Insektsmedel  Insecticides

0,2

107,7

102,3

98,7

109,6

100,0

99,1

101,1

+2,0

Ogräsmedel  Herbicides

1,3

164,7

129,3

131,7

160,6

129,8

133,6

132,8

-0,6

Växtskydds- och bekämpningsmedel
  Plant protection products
  and pesticides

 

2,3

141,6

119,1

118,5

140,0

119,1

119,3

118,7

-0,5

Veterinärkostnader
  Veterinary expenses

 

1,1

119,2

121,2

122,9

119,8

119,8

122,6

128,0

+4,4

Djurfoder

  Animal feedingstuffs

 

17,2

136,6

134,8

150,2

132,3

142,7

146,8

164,9

+12,3

Underhåll av utrustning

  Maintenance of materials

 

6,7

114,4

117,2

119,4

116,4

118,4

118,5

118,9

+0,3

Underhåll av ekonomibyggnader
  Maintenance of buildings

 

3,0

117,2

121,8

125,1

118,4

123,0

125,7

127,7

+1,6

Andra varor och tjänster
  Other goods and services

 

24,4

106,0

108,2

113,6

106,3

109,5

117,8

114,8

-2,6

Total insatsfÖrbrukning
  Goods and services
  currently consumed IN
   AGRICULTURE

 

78,9

122,1

119,9

129,5

117,7

123,5

130,8

133,8

+2,4

Traktorer Tractors

4,6

118,9

121,5

124,8

120,8

121,8

124,9

133,7

+7,1

Övrig utrustning Other materials

11,5

120,8

121,4

123,1

121,9

119,2

125,4

130,1

+3,7

Utrustning  Materials

 

16,0

120,3

121,5

123,6

121,6

119,9

125,3

131,2

+4,7

Ekonomibyggnader  Buildings

 

5,1

117,1

121,9

124,8

118,4

123,1

125,4

126,7

+1,0

INVESTERINGSVAROR OCH –TJÄNSTER
  Goods and services
  CONTRIBUTING TO AGRICUL-
  TURAL INVESTMENT

 

21,1

119,5

121,6

123,9

120,8

120,7

125,3

130,1

+3,8

TOTALT  TOTAL

100,0

121,5

120,3

128,3

118,3

122,9

129,6

133,0

+2,7


1)   Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K).  Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)   Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK.  Complex fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.