Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1212

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index


2005=100

Vägnings-

tal, %

Weights, %

2009

2010

2011

2009

Okt
Oct

2010

Okt
Oct

2011

Okt
Oct

2012

Okt
Oct

Diff, %

Okt 11-
Okt 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

5,6

124,5

172,7

196,3

119,1

195,1

185,7

215,2

+15,9

Korn  Barley

2,5

106,5

159,4

184,7

105,8

184,3

178,1

193,9

+8,9

Havre  Oats

1,6

92,9

131,7

167,7

85,7

155,7

161,2

170,8

+5,9

Råg  Rye

0,3

89,6

137,0

183,7

89,8

175,8

184,9

198,3

+7,2

Annan spannmål  Other cereals

0,6

110,7

169,9

191,7

117,9

187,1

192,5

219,1

+13,8

Spannmål1)  Cereals1)

 

10,6

113,7

162,2

188,7

111,3

185,7

180,7

203,3

+12,5

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
  Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

126,1

183,7

191,4

122,2

173,9

191,9

187,2

-2,4

Sockerbetor  Sugar beets

3,1

64,8

57,7

56,7

64,8

57,7

56,7

52,9

-6,7

Andra industrigrödor
  Other industrial crops

0,1

145,1

138,8

138,0

145,1

138,8

138,8

129,5

-6,7

Industrigrödor  Industrial crops

 

4,7

85,5

98,9

100,6

84,3

95,7

100,8

96,6

-4,1

Foderväxter  Forage plants

 

7,3

132,5

135,6

151,9

129,9

141,3

174,2

162,4

-6,8

Frukt och grönsaker

  Fruits and Horticultural products

 

6,6

111,0

123,7

119,2

108,4

122,2

111,4

107,4

-3,6

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,5

170,8

197,3

195,2

130,9

163,4

118,3

154,2

+30,3

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

126,2

127,1

131,0

126,7

127,2

131,4

127,2

-3,2

Annan potatis  Other potatoes

0,4

109,5

98,8

97,1

109,5

98,8

97,1

105,0

+8,1

Potatis  Potatoes

 

4,3

161,2

181,9

180,4

128,5

154,1

117,3

147,2

+25,4

Blommor och plantskoleväxter
  Flowers and Horticultural products

 

5,0

106,3

109,8

106,8

111,0

118,6

112,6

117,2

+4,1

Vegetabilieproduktion
 
crop output

 

38,5

117,7

138,2

147,4

112,9

143,1

141,9

148,6

+4,7

Nötkreatur  Cattle

10,0

107,1

117,9

124,1

104,9

118,8

117,2

118,7

+1,3

  -  Storboskap  Cattle excl. calves

9,6

107,0

118,4

125,1

105,0

119,1

118,7

118,8

+0,1

  -  Kalv  Calves

0,4

109,1

106,5

103,4

101,7

111,4

83,9

116,4

+38,7

Svin  Pigs

11,6

121,2

109,8

97,3

130,5

114,7

106,6

95,9

-10,0

Får och getter  Sheep and goats

0,4

106,7

106,9

107,9

91,4

90,7

89,6

89,7

+0,1

Fjäderfä  Poultry

3,2

131,9

131,8

145,8

130,2

138,4

146,5

146,0

-0,4

Andra djur  Other animals

2,0

185,1

191,3

186,8

186,8

190,8

182,0

168,7

-7,3

Djur  Animals

 

27,1

121,8

121,3

119,6

124,6

124,2

120,5

115,4

-4,2

Mjölk  Milk

29,4

105,5

122,5

126,8

108,3

131,4

123,2

111,4

-9,6

Ägg  Eggs

3,2

144,6

143,0

150,1

145,7

141,3

148,1

146,1

-1,3

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,9

89,4

120,9

142,8

76,4

125,2

146,5

180,8

+23,4

Animaliska produkter
  Animal products

 

34,4

108,2

124,3

129,8

110,0

132,0

126,7

118,3

-6,6

Animalieproduktion
  animal output

 

61,5

114,2

123,0

125,3

116,4

128,6

124,0

117,0

-5,6

TOTALT  TOTAL

100,0

115,5

128,8

133,8

115,1

134,2

130,9

129,2

-1,3


1)   Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and therefore they might be revised later.