Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1212

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products  


2005=100

Vägnings-

tal, %

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2012

Diff, %1)

 

Weights,

%

 

 

 

Okt
Oct

Okt
Oct

Okt
Oct

Okt
Oct

Okt 11-
Okt 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain an
d crispbread

12,7

122,7

120,6

130,1

119,2

121,6

131,3

131,6

+0,2

Mjukt bröd  Bread

14,4

121,1

119,3

126,8

119,6

120,0

128,1

129,2

+0,8

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

177,3

180,7

260,0

130,6

191,7

259,1

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

 

3,6

S

S

S

S

S

S

122,6

+1,0

Vegetabilier  Crop products

 

32,5

121,7

120,9

131,5

118,0

121,9

132,0

133,3

+1,0

Mjölk  Milk

S

109,6

111,4

116,8

109,8

112,9

119,0

S

S

Grädde  Cream

3,8

S

S

105,0

S

S

105,2

102,4

-2,6

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

10,2

S

S

S

S

S

S

124,4

-3,3

Glass  Ice cream

3,1

S

135,8

136,0

S

136,8

134,3

123,9

-7,8

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

31,5

114,3

116,1

121,1

113,5

118,0

122,4

119,3

-2,6

Ägg  Eggs

 

S

140,3

137,2

139,2

140,2

136,6

137,0

S

S

Nötkött  Beef

6,3

111,1

114,2

122,1

107,8

113,5

117,7

117,4

-0,3

Griskött  Pig meat

3,7

119,4

118,2

119,1

123,3

117,1

123,1

140,9

+14,4

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,8

104,4

105,8

115,1

102,7

106,9

115,7

116,2

+0,4

Annat kött  Other meat

1,4

S

S

S

S

S

S

121,6

-2,9

Kött  Meat

 

15,2

111,8

113,0

120,0

111,0

112,7

119,6

123,5

+3,3

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

18,6

106,3

104,9

104,6

105,8

104,8

104,5

109,7

+4,9

Kött, charkuterivaror och köttkonsever

  Meat and meat products

 

33,9

108,5

108,1

110,9

107,9

108,0

110,6

115,3

+4,2

Animalier  Animal products

 

67,5

112,0

112,6

116,5

111,3

113,4

116,9

117,8

+0,8

Totalt  Total

100,0

115,2

115,3

121,2

113,5

116,1

121,7

122,7

+0,9


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.