Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1212

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products


2005=100

Vägnings-

tal, %

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2012

Diff, %1)

 

 

Weights,

%

 

 

 

Okt
Oct

Okt
Oct

Okt
Oct

Okt
Oct

Okt 11-
Okt 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispb
read

12,8

111,9

111,5

113,1

112,2

111,0

113,3

113,7

+0,3

Mjukt bröd  Bread

14,5

119,1

121,2

126,8

119,3

121,0

127,5

129,0

+1,2

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,8

131,4

135,7

138,8

127,5

129,0

125,6

132,5

+5,5

Socker  Sugar

0,7

105,1

103,1

102,6

107,2

101,6

108,0

107,8

-0,2

Margarin  Margarine

 

3,7

113,4

112,7

114,4

113,0

112,5

112,8

115,5

+2,3

Vegetabilier  Crop products

 

33,5

116,1

116,8

120,2

116,1

116,2

119,9

121,3

+1,2

Mjölk  Milk

12,1

110,6

112,5

117,4

111,4

113,9

118,5

119,9

+1,2

Grädde  Cream

3,4

106,0

107,0

111,1

105,8

107,8

112,8

114,1

+1,2

Smör  Butter

0,9

104,4

106,0

111,2

104,4

107,0

113,9

117,0

+2,7

Ost  Cheese

11,4

115,9

117,2

121,5

116,3

118,9

122,4

122,5

+0,1

Glass  Ice cream

3,5

108,0

109,1

108,7

108,7

108,8

108,5

109,3

+0,7

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

31,1

111,6

113,0

117,0

112,1

114,3

118,0

119,0

+0,8

Ägg  Eggs

 

2,5

120,9

125,4

127,6

121,9

126,1

127,2

130,2

+2,4

Nötkött  Beef

6,1

126,0

128,4

131,9

125,9

126,0

130,9

140,1

+7,0

Griskött  Pig meat

3,6

116,3

115,2

116,1

118,1

113,4

115,5

117,6

+1,8

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,7

109,4

110,0

110,9

110,6

109,9

110,3

114,2

+3,6

Annat kött  Other meat

1,4

107,1

108,3

110,2

107,2

105,9

112,7

116,0

+2,9

Kött  Meat

 

14,8

118,0

118,8

120,8

118,8

117,1

120,3

125,8

+4,5

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

18,1

109,2

108,6

106,9

109,3

108,3

106,1

108,8

+2,5

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
  Meat and meat products

 

32,9

112,8

112,7

112,5

113,2

111,8

111,9

115,7

+3,5

Animalier  Animal products

 

66,5

112,5

113,3

115,2

113,0

113,5

115,3

117,7

+2,1

Totalt  Total

100,0

113,7

114,5

116,8

114,0

114,4

116,8

118,9

+1,8


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.