Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1212

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU

6. Agricultural Input Price Index for the EU market


2005 = 100

2009

2010

2011

Tredje kvartalet Third Quarter

2009

2010

2011

2012

Diff,%

11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU27  EU27

119,7

121,1

133,2

118,5

121,1

133,9

..

..

be

Belgien  Belgium

118,5

116,8

130,9

117,6

118,3

131,7

139,8

6,2

bg

Bulgarien  Bulgaria

131,1

133,7

147,8

131,4

133,9

148,2

159,2

7,4

cz

Tjeckien  Czech Republic

108,6

106,7

114,5

107,4

106,4

114,9

120,0

4,4

dk

Danmark  Denmark

120,3

120,4

133,9

118,8

121,2

134,0

142,3

6,2

de

Tyskland  Germany

120,4

121,2

133,5

119,1

120,9

134,0

141,1

5,3

ee

Estland  Estonia

118,1

120,4

134,5

117,5

122,3

134,9

140,8

4,4

ie

Irland  Ireland

116,8

115,2

125,6

115,2

115,6

126,1

131,8

4,5

gr

Grekland  Greece

115,4

120,2

130,8

115,9

120,8

130,9

134,4

2,7

es

Spanien  Spain

115,9

118,2

130,6

115,9

118,6

130,9

..

..

fr

Frankrike  France

116,8

116,1

126,2

114,5

115,9

127,2

131,7

3,5

it

Italien  Italy

119,9

122,8

130,5

119,7

122,2

131,1

137,6

5,0

cy

Cypern  Cyprus

111,1

108,9

109,0

110,5

108,5

110,0

110,9

0,8

lv

Lettland  Latvia

137,3

134,0

147,6

136,3

133,3

147,5

153,5

4,1

lt

Litauen  Lithuania

120,1

119,9

146,4

113,9

122,9

147,4

160,4

8,8

lu

Luxemburg  Luxembourg

113,4

116,3

125,4

111,9

116,8

125,0

130,0

4,0

hu

Ungern  Hungary

129,3

135,0

152,4

128,5

136,8

153,3

163,1

6,4

mt

Malta  Malta

121,5

124,3

138,4

121,9

123,0

139,4

150,1

7,7

nl

Nederländerna  Netherlands

112,9

116,0

127,6

111,5

116,4

129,1

133,1

3,1

at

Österrike  Austria

115,1

117,1

125,1

115,0

117,0

125,8

131,8

4,8

pl

Polen  Poland

120,6

122,3

134,3

122,0

122,4

135,2

..

..

pt

Portugal  Portugal

123,3

123,9

132,6

123,0

123,1

132,3

137,4

3,9

ro

Rumänien  Romania

129,8

140,9

164,7

128,5

143,1

167,7

182,3

8,7

si

Slovenien  Slovenia

125,3

127,2

141,3

125,0

127,6

142,5

148,6

4,3

sk

Slovakien  Slovakia

103,7

104,7

116,2

101,6

105,1

116,1

120,8

4,0

fi

Finland  Finland

115,2

118,1

132,5

112,4

118,1

132,7

137,8

3,8

se

Sverige  Sweden

121,5

120,3

128,3

119,9

120,2

128,4

131,9

2,7

uk

Storbritannien  United Kingdom

133,1

132,3

151,5

130,6

131,3

152,7

153,2

0,3


Källa:  Eurostats databas.  Source:  Eurostats database. 2012-12-12