Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1212

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU

7. Agricultural Output Price Index for the EU market


2005 = 100

2009

2010

2011

Tredje kvartalet Third Quarter

2009

2010

2011

2012

Diff,%

11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU27  EU27

108,1

117,1

128,3

105,2

118,2

128,4

..

..

be

Belgien  Belgium

100,1

108,6

111,4

93,8

107,9

105,8

123,0

16,3

bg

Bulgarien  Bulgaria

120,4

134,0

153,2

123,5

136,9

160,6

182,0

13,3

cz

Tjeckien  Czech Republic

94,4

100,9

117,6

93,2

102,6

116,8

123,8

6,0

dk

Danmark  Denmark

101,6

110,9

126,7

100,2

116,7

132,6

141,9

7,0

de

Tyskland  Germany

100,7

114,9

129,7

102,4

122,5

140,2

149,2

6,4

ee

Estland  Estonia

97,0

117,3

138,8

91,3

118,6

134,9

131,0

-2,9

ie

Irland  Ireland

101,2

111,6

127,8

96,0

112,2

127,0

130,0

2,4

gr

Grekland  Greece

112,4

127,5

126,4

111,7

115,9

118,1

119,3

1,0

es

Spanien  Spain

95,0

101,1

101,7

86,2

91,4

95,9

..

..

fr

Frankrike  France

108,4

116,3

128,9

106,6

120,4

128,9

138,9

7,8

it

Italien  Italy

110,2

111,9

121,1

107,8

113,9

120,4

131,7

9,4

cy

Cypern  Cyprus

113,8

116,2

116,1

111,1

112,2

112,0

123,0

9,8

lv

Lettland  Latvia

110,8

131,8

155,6

107,0

141,1

170,3

174,8

2,6

lt

Litauen  Lithuania

106,7

124,2

147,0

100,2

122,3

139,4

142,0

1,9

lu

Luxemburg  Luxembourg

97,4

106,5

116,6

92,9

110,5

122,5

125,5

2,4

hu

Ungern  Hungary

122,2

143,6

169,8

121,3

148,6

170,4

202,8

19,0

mt

Malta  Malta

117,8

114,2

116,4

106,6

119,7

111,5

121,4

8,9

nl

Nederländerna  Netherlands

101,5

112,5

118,1

94,0

107,7

110,0

115,9

5,4

at

Österrike  Austria

105,4

118,4

126,5

107,6

118,8

133,5

140,6

5,3

pl

Polen  Poland

113,0

124,3

146,2

113,3

131,8

152,6

..

..

pt

Portugal  Portugal

105,0

110,7

109,6

103,0

110,7

108,7

114,0

4,9

ro

Rumänien  Romania

137,6

152,3

174,3

128,2

148,5

152,2

187,9

23,5

si

Slovenien  Slovenia

112,1

114,4

124,7

105,5

112,9

123,2

129,2

4,9

sk

Slovakien  Slovakia

86,4

98,7

115,2

89,1

106,7

134,7

141,0

4,7

fi

Finland  Finland

108,5

115,2

130,8

104,8

114,5

130,5

140,1

7,4

se

Sverige  Sweden

115,5

128,8

133,8

112,3

137,6

139,8

137,5

-1,6

uk

Storbritannien  United Kingdom

135,6

142,9

163,7

132,0

143,0

162,1

175,0

8,0


Källa:  Eurostats databas.  Source:  Eurostats database. 2012-12-12