Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1301, korrigerad version 2013-01-18

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Avräkningspriser, animaliska produkter (kronor per 100 kg)

10. Agricultural Absolute Prices, Animal Products (SEK per 100 kg)


Anm.

Produkter

2008

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2012

Note

Products

 

 

 

 

Nov
Nov

Nov
Nov

Nov
Nov

Nov
Nov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk (4,2 % fett)1) 
  Raw cows´milk (4.2 % fat)
1)

358

297

343

358

309

378

351

322

AP

Mjölk (3,7 % fett)2)
  Raw cows´milk ( 3.7 % fat)
2)

343

285

331

344

296

365

338

299

AP

Mjölk (faktisk fetthalt) 3)

   Raw cows´milk (actual fat content)3)

358

299

345

358

316

385

357

330

 

- varav konventionell mjölk
  (of which non-organic milk)

..

..

332

345

..

..

345

321

 

- varav ekologisk mjölk
  (of which organic milk)

 

..

..

466

462

..

..

448

399

 

Ägg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-ägg burhöns4)  Eggs from caged hens4)

1169

1159

1129

1226

1161

1110

1185

1154

 

A-ägg frigående höns5)  Barn eggs5)

1299

1294

1281

1348

1332

1282

1341

1330

 

Ekologiska ägg6)  Organic eggs6)

2188

2232

2236

2263

2280

2160

2247

2226

AP

Ägg, öre/st7)
  Fresh eggs (whole country)
7)

80

79

78

83

81

78

82

81


1)   Mjölk vid 4,2 % fetthalt och 3,4 % proteinhalt. Fritt gård. Inkl. nationellt stöd och efterlikvider. Raw cows´milk. Ex-farm at 4,2 % fat and 3,4 % protein content incl. bonuses, national subsidies and final price adjustments.

2)   Mjölk vid 3,7 % fetthalt och 3,4 % proteinhalt. Fritt gård. Inkl. nationellt stöd och efterlikvider. Raw cows´milk. Ex-farm at 3,7 % fat and 3,4 % protein content incl. bonuses, national subsidies and final price adjustments.

3)   Mjölk vid faktisk fetthalt och 3,4 % proteinhalt. Fritt gård. Inkl. nationellt stöd och efterlikvider.  Raw cows´milk. Ex-farm at actual fat and 3,4 % protein content incl. bonuses, national subsidies and final price adjustments.

4)   Ägg från burhöns. Fritt gård. Konsumtionsägg Klass A. Eggs from caged hens. Ex-farm. Eggs for consumption  (class A).

5)   Ägg från frigående höns inomhus. Fritt gård. Konsumtionsägg Klass A. Eggs from hens (not caged). Ex-farm. Eggs for consumption (class A).

6)   Ekologiska ägg. Fritt gård. Konsumtionsägg. Organic eggs. Ex-farm. Eggs for consumption.

7)   Ägg, öre per styck. Omräknat till styck enligt EU-definition (1 ägg=64 gram). Fresh eggs, price per item. Unit according to EU definition (64 grams per item).

Anm.:  AP står för Absolute Agricultural Prices och avser de prisnoteringar som alla EU:s medlemsländer levererar till  Eurostat på årsbasis och som finns publicerade i Eurostats databas NewCronos.

Note:  Prices marked “AP” refers to EU:s Absolute Agricultural Prices. Annual prices are sent to EU (Eurostat).