Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1301, korrigerad version 2013-01-18

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index


2005 = 100

Vägningstal, %
Weights, %

2009

2010

2011

2009

Nov
Nov

2010

Nov
Nov

2011

Nov
Nov

2012

Nov
Nov

Diff, %

Nov 11-
Nov 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde  Seeds

 

5,7

134,6

126,7

134,0

124,8

128,1

139,2

147,3

+5,9

Elektricitet  Electricity

4,0

129,0

134,1

136,3

124,4

136,0

136,7

126,6

-7,3

Diesel  Diesel oil

5,2

108,3

117,4

133,5

111,2

118,7

138,8

139,4

+0,4

Andra bränslen och drivmedel
  Other fuels

1,9

110,6

124,3

139,4

114,3

127,0

144,6

143,9

-0,5

Energi och smörjmedel
  Energy and lubricants

 

11,1

116,2

124,6

135,5

116,5

126,4

139,0

135,5

-2,5

Enkla gödselmedel1) 
  Straight fertilisers
1)

3,5

137,8

105,0

129,0

107,9

118,2

134,6

122,5

-9,0

Sammansatta gödselmedel2) 

  Compound fertilisers2)

4,0

148,6

121,2

143,0

118,7

138,3

147,5

138,8

-5,8

Gödnings- och jordförbättringsmedel
  Fertilisers and soil improvers

 

7,6

143,6

113,7

136,5

113,6

128,9

141,5

131,2

-7,2

Svampmedel  Fungicides

0,8

112,0

106,6

101,8

113,8

106,4

100,9

99,9

-1,0

Insektsmedel  Insecticides

0,2

107,7

102,3

98,7

109,6

100,0

99,1

101,1

+2,0

Ogräsmedel  Herbicides

1,3

164,7

129,3

131,7

147,4

129,8

133,6

132,8

-0,6

Växtskydds- och bekämpningsmedel
  Plant protection products
  and pesticides

 

2,3

141,6

119,1

118,5

132,5

119,1

119,3

118,7

-0,5

Veterinärkostnader
  Veterinary expenses

 

1,1

119,2

121,2

122,9

119,7

119,8

122,6

128,0

+4,4

Djurfoder

  Animal feedingstuffs

 

17,2

136,6

134,8

150,2

130,6

145,6

146,0

166,0

+13,7

Underhåll av utrustning

  Maintenance of materials

 

6,7

114,4

117,2

119,4

116,5

118,7

118,9

118,4

-0,4

Underhåll av ekonomibyggnader
  Maintenance of buildings

 

3,0

117,2

121,8

125,1

118,6

123,0

125,7

127,6

+1,5

Andra varor och tjänster
  Other goods and services

 

24,4

106,0

108,2

113,6

106,3

109,7

118,1

114,7

-2,9

Total insatsfÖrbrukning
  Goods and services
  currently consumed IN
   AGRICULTURE

 

78,9

122,1

119,9

129,5

117,3

124,7

131,3

133,8

+1,9

Traktorer Tractors

4,6

118,9

121,5

124,8

120,8

121,8

124,9

134,0

+7,3

Övrig utrustning Other materials

11,5

120,8

121,4

123,1

121,9

119,6

125,4

130,1

+3,7

Utrustning  Materials

 

16,0

120,3

121,5

123,6

121,6

120,2

125,3

131,2

+4,7

Ekonomibyggnader  Buildings

 

5,1

117,1

121,9

124,8

118,7

123,1

125,3

126,6

+1,0

INVESTERINGSVAROR OCH –TJÄNSTER
  Goods and services
  CONTRIBUTING TO AGRICUL-
  TURAL INVESTMENT

 

21,1

119,5

121,6

123,9

120,9

120,9

125,3

130,1

+3,8

TOTALT  TOTAL

100,0

121,5

120,3

128,3

118,1

123,9

130,1

133,0

+2,3


1)   Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K).  Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)   Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK.  Complex fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.