Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1301, korrigerad version 2013-01-18

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products  


2005=100

Vägnings-

tal, %

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2012

Diff, %1)

 

Weights,

%

 

 

 

Nov
Nov

Nov
Nov

Nov
Nov

Nov
Nov

Nov 11-
Nov 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain an
d crispbread

12,7

122,7

120,6

130,1

119,2

128,3

128,7

132,6

+3,1

Mjukt bröd  Bread

14,4

121,1

119,3

126,8

119,3

122,3

128,1

129,9

+1,4

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

177,3

180,7

260,0

134,4

200,1

256,9

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

 

3,6

S

S

S

S

S

S

122,9

-1,7

Vegetabilier  Crop products

 

32,5

121,7

120,9

131,5

118,1

127,2

131,5

134,3

+2,1

Mjölk  Milk

S

109,6

111,4

116,8

110,0

115,1

118,8

S

S

Grädde  Cream

3,8

S

S

105,0

S

S

105,3

104,3

-0,9

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

10,2

S

S

S

S

S

S

124,5

-2,9

Glass  Ice cream

3,1

S

135,8

136,0

S

133,5

134,3

122,9

-8,5

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

31,5

114,3

116,1

121,1

112,2

119,7

122,1

120,1

-1,6

Ägg  Eggs

 

S

140,3

137,2

139,2

140,1

136,2

137,0

S

S

Nötkött  Beef

6,3

111,1

114,2

122,1

105,7

107,5

119,4

124,8

+4,5

Griskött  Pig meat

3,7

119,4

118,2

119,1

123,2

120,2

122,5

143,0

+16,8

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,8

104,4

105,8

115,1

102,6

107,3

113,6

117,7

+3,5

Annat kött  Other meat

1,4

S

S

S

S

S

S

124,9

+0,1

Kött  Meat

 

15,2

111,8

113,0

120,0

110,0

111,1

119,5

127,7

+6,9

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

18,6

106,3

104,9

104,6

104,8

104,3

104,7

110,4

+5,4

Kött, charkuterivaror och köttkonsever

  Meat and meat products

 

33,9

108,5

108,1

110,9

106,9

107,0

110,7

117,6

+6,2

Animalier  Animal products

 

67,5

112,0

112,6

116,5

110,2

113,7

116,8

119,3

+2,2

Totalt  Total

100,0

115,2

115,3

121,2

112,8

118,0

121,4

124,1

+2,2


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.