Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1301, korrigerad version 2013-01-18

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products


2005=100

Vägnings-

tal, %

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2012

Diff, %1)

 

 

Weights,

%

 

 

 

Nov
Nov

Nov
Nov

Nov
Nov

Nov
Nov

Nov 11-
Nov 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispb
read

12,8

111,9

111,5

113,1

112,0

112,0

112,6

113,7

+1,0

Mjukt bröd  Bread

14,5

119,1

121,2

126,8

119,7

122,5

127,4

128,7

+1,0

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,8

131,4

135,7

138,8

127,5

139,5

122,8

134,9

+9,8

Socker  Sugar

0,7

105,1

103,1

102,6

107,2

100,4

109,1

107,7

-1,3

Margarin  Margarine

 

3,7

113,4

112,7

114,4

112,8

113,7

115,3

114,9

-0,4

Vegetabilier  Crop products

 

33,5

116,1

116,8

120,2

116,1

117,8

119,8

121,2

+1,2

Mjölk  Milk

12,1

110,6

112,5

117,4

111,6

116,0

118,5

120,1

+1,4

Grädde  Cream

3,4

106,0

107,0

111,1

106,0

109,4

112,5

114,4

+1,7

Smör  Butter

0,9

104,4

106,0

111,2

105,0

108,9

113,3

117,0

+3,2

Ost  Cheese

11,4

115,9

117,2

121,5

115,7

119,8

122,1

122,2

+0,1

Glass  Ice cream

3,5

108,0

109,1

108,7

108,9

108,9

108,7

110,0

+1,1

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

31,1

111,6

113,0

117,0

112,0

115,6

117,9

119,0

+1,0

Ägg  Eggs

 

2,5

120,9

125,4

127,6

122,7

127,1

127,5

131,2

+2,9

Nötkött  Beef

6,1

126,0

128,4

131,9

125,4

129,1

130,8

137,5

+5,1

Griskött  Pig meat

3,6

116,3

115,2

116,1

118,6

113,0

118,1

121,1

+2,6

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,7

109,4

110,0

110,9

109,6

111,2

111,6

115,4

+3,4

Annat kött  Other meat

1,4

107,1

108,3

110,2

108,4

104,7

111,8

115,4

+3,2

Kött  Meat

 

14,8

118,0

118,8

120,8

118,6

118,4

121,3

126,0

+3,9

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

18,1

109,2

108,6

106,9

109,5

108,5

106,7

108,7

+1,8

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
  Meat and meat products

 

32,9

112,8

112,7

112,5

113,2

112,5

112,6

115,8

+2,8

Animalier  Animal products

 

66,5

112,5

113,3

115,2

113,0

114,5

115,6

117,8

+1,9

Totalt  Total

100,0

113,7

114,5

116,8

114,0

115,6

117,0

118,9

+1,7


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.