Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet

1. Price Indices in the Food Sector


2005 = 100

2009

2010

2011

2009

Nov
Nov

2010

Nov
Nov

2011

Nov
Nov

2012

Nov
Nov

Diff,%

Nov 11-
Nov12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
  Agricultural Input Price Index

 

121,5

120,3

128,3

118,1

123,9

130,1

133,0

+2,3

Avräkningsprisindex (A-index)
  Agricultural Output Price Index

 

115,5

128,8

133,9

115,1

135,7

130,9

134,2

+2,5

Producentprisindex för livsmedelsindustrin,

jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)1)
  Price Index for the Food Industry, food
  from price regulated agricultural

  products1)

 

115,2

115,3

121,2

112,8

118,0

121,4

124,1

+2,2

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)1)
  Consumer Price Index, food from price
  regulated agricultural products1)

 

 

113,7

114,5

116,8

114,0

115,6

117,0

118,9

+1,7

Konsumentprisindex (KPI)1)
  Consumer Price Index (CPI) 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

106,6

107,9

111,1

107,4

109,3

112,0

111,9

-0,1

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel
  Total, excl. food from price regulated
  products

 

106,1

107,4

110,6

106,8

108,8

111,6

111,4

-0,2

Livsmedel, totalt  Food, total

 

113,1

117,2

116,2

112,7

115,1

115,8

118,1

+2,0

Ej jordbruksreglerade livsmedel
  Other food

112,4

115,0

115,4

111,1

114,6

114,3

117,0

+2,3


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during at the turn of the last year.