Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index


2005 = 100

Vägningstal, %
Weights, %

2010

2011

2012

2009

Dec
Dec

2010

Dec
Dec

2011

Dec
Dec

2012

Dec
Dec

Diff, %

Dec 11-
Dec 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde  Seeds

 

5,7

126,7

134,0

145,6

124,8

128,1

142,3

147,3

+3,5

Elektricitet  Electricity

4,0

134,1

136,3

127,8

128,9

148,3

132,1

130,1

-1,5

Diesel  Diesel oil

5,2

117,4

133,5

140,3

110,1

121,8

136,5

137,0

+0,4

Andra bränslen och drivmedel
  Other fuels

1,9

124,3

139,4

146,9

113,7

129,8

143,4

142,1

-0,9

Energi och smörjmedel
  Energy and lubricants

 

11,1

124,6

135,5

136,8

117,5

132,8

136,1

135,4

-0,5

Enkla gödselmedel1) 
  Straight fertilisers
1)

3,5

105,0

129,0

124,8

107,9

116,1

134,6

122,5

-9,0

Sammansatta gödselmedel2) 

  Compound fertilisers2)

4,0

121,2

143,0

139,1

120,7

134,9

147,5

138,5

-6,0

Gödnings- och jordförbättringsmedel
  Fertilisers and soil improvers

 

7,6

113,7

136,5

132,4

114,7

126,1

141,5

131,1

-7,4

Svampmedel  Fungicides

0,8

106,6

101,8

100,1

113,8

106,4

100,9

99,9

-1,0

Insektsmedel  Insecticides

0,2

102,3

98,7

100,7

109,6

100,0

99,1

101,1

+2,0

Ogräsmedel  Herbicides

1,3

129,3

131,7

132,9

147,4

129,8

133,6

132,8

-0,6

Växtskydds- och bekämpningsmedel
  Plant protection products
  and pesticides

 

2,3

119,1

118,5

118,8

132,5

119,1

119,3

118,7

-0,5

Veterinärkostnader
  Veterinary expenses

 

1,1

121,2

122,9

129,4

119,7

119,8

129,3

129,4

+0,1

Djurfoder

  Animal feedingstuffs

 

17,2

134,8

150,2

155,6

130,8

147,8

144,4

166,6

+15,3

Underhåll av utrustning

  Maintenance of materials

 

6,7

117,2

119,4

118,7

116,4

118,6

118,0

118,5

+0,4

Underhåll av ekonomibyggnader
  Maintenance of buildings

 

3,0

121,8

125,1

127,5

118,6

123,0

125,6

127,5

+1,5

Andra varor och tjänster
  Other goods and services

 

24,4

108,2

113,6

115,4

106,3

110,2

118,2

114,8

-2,9

Total insatsfÖrbrukning
  Goods and services
  currently consumed IN
   AGRICULTURE

 

78,9

119,9

129,5

132,0

117,6

126,0

130,9

134,0

+2,4

Traktorer Tractors

4,6

121,5

124,8

132,0

121,4

121,8

125,2

134,0

+7,0

Övrig utrustning Other materials

11,5

121,4

123,1

128,7

121,7

119,8

125,7

130,1

+3,5

Utrustning  Materials

 

16,0

121,5

123,6

129,6

121,6

120,4

125,5

131,2

+4,5

Ekonomibyggnader  Buildings

 

5,1

121,9

124,8

126,7

118,6

123,1

125,2

126,5

+1,0

INVESTERINGSVAROR OCH –TJÄNSTER
  Goods and services
  CONTRIBUTING TO AGRICUL-
  TURAL INVESTMENT

 

21,1

121,6

123,9

128,9

120,9

121,0

125,5

130,0

 

+3,7

TOTALT  TOTAL

100,0

120,3

128,3

131,4

118,3

124,9

129,7

133,1

+2,6


1)   Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K).  Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)   Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK.  Complex fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.