Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index


2005=100

Vägnings-

tal, %

Weights, %

2010

2011

2012

2009

Dec
Dec

2010

Dec
Dec

2011

Dec
Dec

2012

Dec
Dec

Diff, %

Dec 11-
Dec 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

5,6

172,7

196,3

208,2

124,5

215,0

182,1

229,9

+26,2

Korn  Barley

2,5

159,4

184,7

191,8

109,9

196,9

177,2

204,4

+15,3

Havre  Oats

1,6

131,7

167,7

174,7

93,9

178,6

166,4

185,1

+11,2

Råg  Rye

0,3

137,0

183,7

195,2

98,7

186,3

194,8

199,3

+2,3

Annan spannmål  Other cereals

0,6

169,9

191,7

210,7

120,6

211,5

189,3

235,1

+24,2

Spannmål1)  Cereals1)

 

10,6

162,2

188,7

199,1

115,4

204,3

179,4

216,6

+20,7

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
  Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

183,7

191,4

194,2

133,7

206,5

187,6

198,1

+5,6

Sockerbetor  Sugar beets

3,1

57,7

56,7

52,8

64,8

57,7

56,7

52,8

-6,9

Andra industrigrödor
  Other industrial crops

0,1

138,8

138,0

128,0

145,1

138,8

129,5

120,3

-7,1

Industrigrödor  Industrial crops

 

4,7

98,9

100,6

98,7

87,9

106,0

99,2

99,8

+0,6

Foderväxter  Forage plants

 

7,3

135,6

151,9

161,8

129,9

141,3

174,2

162,4

-6,8

Frukt och grönsaker

  Fruits and Horticultural products

 

6,6

123,7

119,2

115,3

100,8

111,5

100,4

102,7

+2,2

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,5

197,3

195,2

161,7

151,7

204,1

127,8

203,1

+58,9

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

127,1

131,0

127,5

126,7

127,2

131,4

127,2

-3,2

Annan potatis  Other potatoes

0,4

98,8

97,1

105,0

109,5

98,8

97,1

105,0

+8,1

Potatis  Potatoes

 

4,3

181,9

180,4

153,3

145,5

187,5

125,1

187,4

+49,7

Blommor och plantskoleväxter
  Flowers and Horticultural products

 

5,0

109,8

106,8

107,3

95,5

99,0

103,3

98,8

-4,4

Vegetabilieproduktion
 
crop output

 

38,5

138,2

147,4

148,3

113,1

148,8

139,1

153,9

+10,6

Nötkreatur  Cattle

10,0

117,9

124,1

127,7

102,9

118,8

121,4

122,3

+0,7

  -  Storboskap  Cattle excl. calves

9,6

118,4

125,1

128,1

102,9

119,1

123,0

122,6

-0,3

  -  Kalv  Calves

0,4

106,5

103,4

118,2

101,7

111,4

85,7

116,4

+35,9

Svin  Pigs

11,6

109,8

97,9

108,5

115,5

112,6

110,1

114,6

+4,1

Får och getter  Sheep and goats

0,4

106,9

107,9

117,4

94,1

95,5

105,6

108,8

+3,0

Fjäderfä  Poultry

3,2

131,8

145,8

146,0

130,2

140,4

146,0

146,0

+0,0

Andra djur  Other animals

2,0

191,3

186,8

181,1

187,2

187,1

182,0

168,7

-7,3

Djur  Animals

 

27,1

121,3

119,9

125,4

117,6

123,4

123,7

125,0

+1,1

Mjölk  Milk

29,4

122,5

126,8

115,6

113,1

135,8

124,6

120,2

-3,5

Ägg  Eggs

3,2

143,0

150,1

147,5

148,0

147,1

148,1

146,1

-1,3

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,9

120,9

142,8

178,4

76,4

123,2

148,3

204,3

+37,8

Animaliska produkter
  Animal products

 

34,4

124,3

129,8

121,9

114,3

136,2

128,1

127,1

-0,7

Animalieproduktion
  animal output

 

61,5

123,0

125,4

123,5

115,7

130,5

126,1

126,2

+0,0

TOTALT  TOTAL

100,0

128,8

133,9

133,0

114,7

137,6

131,1

136,8

+4,3


1)   Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and therefore they might be revised later.