Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products  


2005=100

Vägnings-

tal, %

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Diff, %1)

 

Weights,

%

 

 

 

Dec
Dec

Dec
Dec

Dec
Dec

Dec
Dec

Dec 11-
Dec 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain an
d crispbread

12,7

120,6

130,1

131,0

116,6

127,7

129,4

133,2

+2,9

Mjukt bröd  Bread

14,4

119,3

126,8

128,8

119,3

122,7

128,1

129,8

+1,3

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

180,7

260,0

S

134,4

216,5

259,4

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

 

3,6

S

S

122,1

S

S

S

122,9

-2,0

Vegetabilier  Crop products

 

32,5

120,9

131,5

132,6

117,6

127,9

131,8

134,7

+2,2

Mjölk  Milk

S

111,4

116,8

S

109,8

115,2

117,9

S

S

Grädde  Cream

3,8

S

105,0

104,0

S

S

104,8

102,3

-2,4

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

10,2

S

S

127,4

S

S

S

127,8

+0,7

Glass  Ice cream

3,1

135,8

136,0

126,3

S

136,8

125,1

123,0

-1,7

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

31,5

116,1

121,1

120,9

113,1

120,2

120,4

120,1

-0,3

Ägg  Eggs

 

S

137,2

139,2

S

140,0

136,1

137,0

S

S

Nötkött  Beef

6,3

114,2

122,1

131,0

105,1

114,9

120,2

122,4

+1,8

Griskött  Pig meat

3,7

118,2

119,1

133,3

123,4

119,8

123,8

141,8

+14,5

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,8

105,8

115,1

113,5

106,9

110,6

115,1

115,9

+0,7

Annat kött  Other meat

1,4

S

S

S

S

S

S

125,5

+2,4

Kött  Meat

 

15,2

113,0

120,0

126,8

111,0

115,1

120,3

126,1

+4,8

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

18,6

104,9

104,6

107,4

103,6

104,5

103,9

109,2

+5,1

Kött, charkuterivaror och köttkonsever

  Meat and meat products

 

33,9

108,1

110,9

115,5

106,6

108,6

110,6

116,2

+5,0

Animalier  Animal products

 

67,5

112,6

116,5

118,6

110,5

114,8

116,0

118,6

+2,3

Totalt  Total

100,0

115,3

121,2

123,1

112,8

119,0

121,0

123,7

+2,3


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.