Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products


2005=100

Vägnings-

tal, %

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Diff, %1)

 

 

Weights,

%

 

 

 

Dec
Dec

Dec
Dec

Dec
Dec

Dec
Dec

Dec 11-
Dec 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispb
read

12,8

111,5

113,1

113,7

111,9

112,6

113,2

113,7

+0,4

Mjukt bröd  Bread

14,5

121,2

126,8

128,6

119,6

123,6

127,8

129,0

+1,0

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,8

135,7

138,8

126,2

132,0

144,5

124,0

140,8

+13,6

Socker  Sugar

0,7

103,1

102,6

108,4

108,0

100,5

109,3

108,1

-1,1

Margarin  Margarine

 

3,7

112,7

114,4

114,9

112,8

113,6

115,4

115,0

-0,3

Vegetabilier  Crop products

 

33,5

116,8

120,2

120,8

116,3

118,7

120,2

121,7

+1,2

Mjölk  Milk

12,1

112,5

117,4

119,5

111,3

115,9

118,9

120,0

+0,9

Grädde  Cream

3,4

107,0

111,1

113,5

105,9

109,0

112,9

114,2

+1,2

Smör  Butter

0,9

106,0

111,2

115,4

105,0

109,4

113,6

117,2

+3,2

Ost  Cheese

11,4

117,2

121,5

123,0

115,5

120,7

122,6

123,0

+0,3

Glass  Ice cream

3,5

109,1

108,7

109,5

108,4

108,1

108,6

109,1

+0,4

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

31,1

113,0

117,0

118,9

111,8

115,8

118,3

119,2

+0,8

Ägg  Eggs

 

2,5

125,4

127,6

129,6

121,7

125,9

128,7

130,7

+1,5

Nötkött  Beef

6,1

128,4

131,9

137,6

125,0

128,7

133,1

138,0

+3,7

Griskött  Pig meat

3,6

115,2

116,1

118,9

117,7

115,2

118,8

122,0

+2,7

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,7

110,0

110,9

112,1

110,1

111,6

111,9

115,1

+2,8

Annat kött  Other meat

1,4

108,3

110,2

116,7

109,9

107,7

114,0

119,4

+4,8

Kött  Meat

 

14,8

118,8

120,8

124,7

118,4

119,3

122,6

126,7

+3,3

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

18,1

108,6

106,9

108,1

110,1

108,1

106,4

109,2

+2,6

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
  Meat and meat products

 

32,9

112,7

112,5

114,9

113,5

112,6

113,0

116,4

+3,0

Animalier  Animal products

 

66,5

113,3

115,2

117,2

112,9

114,6

116,0

118,2

+1,8

Totalt  Total

100,0

114,5

116,8

118,4

114,1

116,0

117,4

119,3

+1,6


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.