Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU

7. Agricultural Output Price Index for the EU market


2005 = 100

2009

2010

2011

Tredje kvartalet Third Quarter

2009

2010

2011

2012

Diff,%

11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU27  EU27

108,1

117,1

128,3

105,2

118,2

128,4

139,4

+8,6

be

Belgien  Belgium

100,1

108,6

111,4

93,8

107,9

105,8

123,0

+16,3

bg

Bulgarien  Bulgaria

120,4

134,0

153,2

123,5

136,9

160,6

182,0

+13,3

cz

Tjeckien  Czech Republic

94,4

100,9

117,6

93,2

102,6

116,8

123,8

+6,0

dk

Danmark  Denmark

101,6

110,9

126,7

100,2

116,7

132,6

141,9

+7,0

de

Tyskland  Germany

100,7

114,9

129,7

102,4

122,5

140,2

149,2

+6,4

ee

Estland  Estonia

97,0

117,3

138,8

91,3

118,6

134,9

131,0

-2,9

ie

Irland  Ireland

101,2

111,6

127,8

96,0

112,2

127,0

130,0

+2,4

gr

Grekland  Greece

112,4

127,5

126,4

111,7

115,9

118,1

119,3

+1,0

es

Spanien  Spain

95,0

101,1

101,7

86,2

91,4

95,9

108,8

+13,5

fr

Frankrike  France

108,4

116,3

128,9

106,6

120,4

128,9

138,9

+7,8

it

Italien  Italy

110,2

111,9

121,1

107,8

113,9

120,4

131,7

+9,4

cy

Cypern  Cyprus

113,8

116,2

116,1

111,1

112,2

112,0

123,0

+9,8

lv

Lettland  Latvia

110,8

131,8

155,6

107,0

141,1

170,3

174,8

+2,6

lt

Litauen  Lithuania

106,7

124,2

147,0

100,2

122,3

139,4

142,0

+1,9

lu

Luxemburg  Luxembourg

97,4

106,5

116,6

92,9

110,5

122,5

125,5

+2,4

hu

Ungern  Hungary

122,2

143,6

169,8

121,3

148,6

170,4

202,8

+19,0

mt

Malta  Malta

117,8

114,2

116,4

106,6

119,7

111,5

121,4

+8,9

nl

Nederländerna  Netherlands

101,5

112,5

118,1

94,0

107,7

110,0

115,9

+5,4

at

Österrike  Austria

105,4

118,4

126,5

107,6

118,8

133,5

140,6

+5,3

pl

Polen  Poland

113,0

124,3

146,2

113,3

131,8

152,6

163,2

+6,9

pt

Portugal  Portugal

105,0

110,7

109,6

103,0

110,7

108,7

114,0

+4,9

ro

Rumänien  Romania

137,6

152,3

174,3

128,2

148,5

152,2

187,9

+23,5

si

Slovenien  Slovenia

112,1

114,4

124,7

105,5

112,9

123,2

129,2

+4,9

sk

Slovakien  Slovakia

86,4

98,7

115,2

89,1

106,7

134,7

141,0

+4,7

fi

Finland  Finland

108,5

115,2

130,8

104,8

114,5

130,5

140,1

+7,4

se

Sverige  Sweden

115,5

128,8

133,9

112,3

137,6

139,8

139,9

+0,1

uk

Storbritannien  United Kingdom

135,6

142,9

163,7

132,0

143,0

162,1

175,0

+8,0


Källa:  Eurostats databas.  Source:  Eurostats database. 2013-02-13