Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1303

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index


2005=100

Vägnings-

tal, %

Weights, %

2010

2011

2012

2010

Jan
Jan

2011

Jan
Jan

2012

Jan
Jan

2013

Jan
Jan

Diff, %

Jan 12-
Jan 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

5,6

172,7

196,3

208,2

121,8

225,3

189,1

225,1

+19,0

Korn  Barley

2,5

159,4

184,7

191,8

110,7

201,6

185,5

197,7

+6,5

Havre  Oats

1,6

131,7

167,7

174,7

90,2

193,4

165,6

186,0

+12,3

Råg  Rye

0,3

137,0

183,7

195,2

101,5

197,9

200,9

204,7

+1,9

Annan spannmål  Other cereals

0,6

169,9

191,7

210,7

118,8

217,1

198,8

232,2

+16,8

Spannmål1)  Cereals1)

 

10,6

162,2

188,7

199,1

113,7

213,7

185,7

212,6

+14,5

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
  Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

183,7

191,4

194,2

130,4

215,7

190,8

192,9

+1,1

Sockerbetor  Sugar beets

3,1

57,7

56,7

52,8

64,8

57,7

56,7

52,8

-6,9

Andra industrigrödor
  Other industrial crops

0,1

138,8

138,0

128,0

138,8

138,8

129,5

120,3

-7,1

Industrigrödor  Industrial crops

 

4,7

98,9

100,6

98,7

86,8

108,9

100,3

98,2

-2,1

Foderväxter  Forage plants

 

7,3

135,6

151,9

161,8

129,9

141,3

174,2

162,4

-6,8

Frukt och grönsaker

  Fruits and Horticultural products

 

6,6

123,7

119,2

115,3

106,1

114,3

101,9

113,8

+11,6

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,5

197,3

195,2

161,7

152,3

206,1

128,3

206,4

+60,9

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

127,1

131,0

127,5

126,7

127,2

131,4

127,2

-3,2

Annan potatis  Other potatoes

0,4

98,8

97,1

105,0

109,5

98,8

97,1

105,0

+8,1

Potatis  Potatoes

 

4,3

181,9

180,4

153,3

146,1

189,2

125,5

190,0

+51,5

Blommor och plantskoleväxter
  Flowers and Horticultural products

 

5,0

109,8

106,8

107,3

107,0

110,5

105,7

104,9

-0,7

Vegetabilieproduktion
 
crop output

 

38,5

138,2

147,4

148,3

114,9

153,9

141,6

155,6

+9,9

Nötkreatur  Cattle

10,0

117,9

124,1

127,7

115,5

120,1

134,1

126,1

-6,0

  -  Storboskap  Cattle excl. calves

9,6

118,4

125,1

128,1

116,1

120,5

134,7

126,5

-6,1

  -  Kalv  Calves

0,4

106,5

103,4

118,2

101,7

111,4

121,4

116,4

-4,1

Svin  Pigs

11,6

109,8

97,9

108,5

108,8

101,5

104,5

114,6

+9,6

Får och getter  Sheep and goats

0,4

106,9

107,9

117,4

102,8

103,5

111,8

129,9

+16,2

Fjäderfä  Poultry

3,2

131,8

145,8

146,0

130,2

140,4

146,0

146,0

±0,0

Andra djur  Other animals

2,0

191,3

186,8

182,4

186,1

189,1

183,5

176,2

-4,0

Djur  Animals

 

27,1

121,3

119,9

125,5

119,4

119,4

126,2

127,2

+0,8

Mjölk  Milk

29,4

122,5

126,8

115,8

111,9

129,1

121,7

119,5

-1,8

Ägg  Eggs

3,2

143,0

150,1

147,5

143,3

152,9

148,9

145,6

-2,2

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,9

120,9

142,8

178,4

76,4

123,2

148,3

204,3

+37,8

Animaliska produkter
  Animal products

 

34,4

124,3

129,8

122,1

112,9

130,9

125,6

126,5

+0,7

Animalieproduktion
  animal output

 

61,5

123,0

125,4

123,6

115,7

125,8

125,9

126,8

+0,7

TOTALT  TOTAL

100,0

128,8

133,9

133,1

115,4

136,6

131,9

137,9

+4,5


1)   Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and therefore they might be revised later.