Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1303

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products


2005=100

Vägnings-

tal, %

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2013

Diff, %1)

 

 

Weights,

%

 

 

 

Jan
Jan

Jan
Jan

Jan
Jan

Jan
Jan

Jan 12-
Jan 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispb
read

12,3

111,5

113,1

113,7

111,9

112,5

113,4

112,9

-0,4

Mjukt bröd  Bread

13,8

121,2

126,8

128,6

120,1

123,3

127,5

126,8

-0,6

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,6

135,7

138,8

126,2

134,8

144,3

124,1

141,5

+14,0

Socker  Sugar

0,7

103,1

102,6

108,4

105,6

100,5

108,7

108,0

-0,6

Margarin  Margarine

 

3,5

112,7

114,4

114,9

112,6

113,6

114,7

117,9

+2,8

Vegetabilier  Crop products

 

31,9

116,8

120,2

120,8

116,5

118,6

120,1

120,7

+0,5

Mjölk  Milk

11,6

112,5

117,4

119,5

110,7

116,0

119,1

122,6

+3,0

Grädde  Cream

3,4

107,0

111,1

113,5

105,5

109,4

112,9

118,5

+4,9

Smör  Butter

0,9

106,0

111,2

115,4

103,6

109,5

113,5

121,7

+7,2

Ost  Cheese

11,3

117,2

121,5

123,0

115,1

120,5

123,0

124,7

+1,4

Glass  Ice cream

3,3

109,1

108,7

109,5

108,5

108,3

107,3

110,4

+2,9

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

30,5

113,0

117,0

118,9

111,3

115,8

118,3

121,5

+2,7

Ägg  Eggs

 

2,5

125,4

127,6

129,6

124,7

128,7

129,2

131,3

+1,6

Nötkött  Beef

6,5

128,4

131,9

137,6

128,9

127,3

133,8

141,4

+5,7

Griskött  Pig meat

6,1

115,2

116,1

118,9

116,9

116,3

117,0

121,9

+4,2

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,7

110,0

110,9

112,1

110,2

112,5

111,9

118,3

+5,7

Annat kött  Other meat

1,3

108,3

110,2

116,7

108,9

108,8

113,9

119,1

+4,6

Kött  Meat

 

17,6

118,8

120,8

124,7

119,6

119,4

122,4

128,5

+4,9

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

17,5

108,6

106,9

108,1

108,8

107,5

106,1

108,7

+2,5

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
  Meat and meat products

 

35,1

112,7

112,5

114,9

113,1

112,3

112,7

117,1

+3,9

Animalier  Animal products

 

68,1

113,3

115,2

117,2

112,7

114,5

115,9

119,6

+3,2

Totalt  Total

100,0

114,5

116,8

118,4

114,0

115,9

117,3

120,1

+2,3


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.