Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1303

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU

6. Agricultural Input Price Index for the EU market


2005 = 100

2009

2010

2011

Tredje kvartalet Third Quarter

2009

2010

2011

2012

Diff,%

11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU27  EU27

119,7

121,1

133,2

118,5

121,1

133,9

140,0

+4,6

be

Belgien  Belgium

118,5

116,8

130,9

117,6

118,3

131,7

139,8

+6,2

bg

Bulgarien  Bulgaria

131,1

133,7

147,8

131,4

133,9

148,2

159,2

+7,4

cz

Tjeckien  Czech Republic

108,6

106,7

114,5

107,4

106,4

114,9

120,0

+4,4

dk

Danmark  Denmark

120,3

120,4

133,9

118,8

121,2

134,0

142,3

+6,2

de

Tyskland  Germany

120,4

121,2

133,5

119,1

120,9

134,0

141,1

+5,3

ee

Estland  Estonia

118,1

120,4

134,5

117,5

122,3

134,9

140,8

+4,4

ie

Irland  Ireland

116,8

115,2

125,6

115,2

115,6

126,1

131,8

+4,5

gr

Grekland  Greece

115,4

120,2

130,8

115,9

120,8

130,9

134,4

+2,7

es

Spanien  Spain

115,9

118,2

130,6

115,9

118,6

130,9

139,8

+6,8

fr

Frankrike  France

116,8

116,1

126,2

114,5

115,9

127,2

131,7

+3,5

it

Italien  Italy

119,9

122,8

130,5

119,7

122,2

131,1

137,6

+5,0

cy

Cypern  Cyprus

111,1

108,9

109,0

110,5

108,5

110,0

110,9

+0,8

lv

Lettland  Latvia

137,3

134,0

147,6

136,3

133,3

147,5

153,5

+4,1

lt

Litauen  Lithuania

120,1

119,9

146,4

113,9

122,9

147,4

160,4

+8,8

lu

Luxemburg  Luxembourg

113,4

116,3

125,4

111,9

116,8

125,0

130,0

+4,0

hu

Ungern  Hungary

129,3

135,0

152,4

128,5

136,8

153,3

163,1

+6,4

mt

Malta  Malta

121,5

124,3

138,4

121,9

123,0

139,4

150,1

+7,7

nl

Nederländerna  Netherlands

112,9

116,0

127,6

111,5

116,4

129,1

133,1

+3,1

at

Österrike  Austria

115,1

117,1

125,1

115,0

117,0

125,8

131,8

+4,8

pl

Polen  Poland

120,6

122,3

134,3

122,0

122,4

135,2

144,4

+6,8

pt

Portugal  Portugal

123,3

123,9

132,6

123,0

123,1

132,3

137,4

+3,9

ro

Rumänien  Romania

129,8

140,9

164,7

128,5

143,1

167,7

182,3

+8,7

si

Slovenien  Slovenia

125,3

127,2

141,3

125,0

127,6

142,5

148,6

+4,3

sk

Slovakien  Slovakia

103,7

104,7

116,2

101,6

105,1

116,1

120,8

+4,0

fi

Finland  Finland

115,2

118,1

132,5

112,4

118,1

132,7

137,8

+3,8

se

Sverige  Sweden

121,5

120,3

128,3

119,9

120,2

128,4

132,0

+2,8

uk

Storbritannien  United Kingdom

133,1

132,3

151,5

130,6

131,3

152,7

153,2

+0,3


Källa:  Eurostats databas.  Source:  Eurostats database. 2013-02-13