Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1304

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index


2005 = 100

Vägningstal, %
Weights, %

2010

2011

2012

2010

Feb
Feb

2011

Feb
Feb

2012

Feb
Feb

2013

Feb
Feb

Diff, %

Feb 12-
Feb 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde  Seeds

 

5,7

126,7

134,0

145,6

124,6

128,6

144,0

147,1

+2,2

Elektricitet  Electricity

4,0

134,1

136,3

127,8

146,3

142,7

137,1

128,7

-6,1

Diesel  Diesel oil

5,2

117,4

133,5

140,3

112,9

129,0

141,1

139,6

-1,1

Andra bränslen och drivmedel
  Other fuels

1,9

124,3

139,4

146,9

115,6

133,8

147,7

145,6

-1,4

Energi och smörjmedel
  Energy and lubricants

 

11,1

124,6

135,5

136,8

125,5

134,8

140,8

136,7

-2,9

Enkla gödselmedel1) 
  Straight fertilisers
1)

3,5

105,0

129,0

124,8

108,3

124,7

127,3

120,9

-5,0

Sammansatta gödselmedel2) 

  Compound fertilisers2)

4,0

121,2

143,0

139,1

115,6

139,1

140,2

135,9

-3,0

Gödnings- och jordförbättringsmedel
  Fertilisers and soil improvers

 

7,6

113,7

136,5

132,4

112,2

132,4

134,2

128,9

-3,9

Svampmedel  Fungicides

0,8

106,6

101,8

100,1

113,8

106,4

100,9

99,9

-1,0

Insektsmedel  Insecticides

0,2

102,3

98,7

100,7

109,6

100,0

99,1

101,1

+2,0

Ogräsmedel  Herbicides

1,3

129,3

131,7

132,9

157,8

129,8

133,6

132,8

-0,6

Växtskydds- och bekämpningsmedel
  Plant protection products
  and pesticides

 

2,3

119,1

118,5

118,8

138,4

119,1

119,3

118,7

-0,5

Veterinärkostnader
  Veterinary expenses

 

1,1

121,2

122,9

129,4

120,2

119,8

130,7

128,0

-2,0

Djurfoder

  Animal feedingstuffs

 

17,2

134,8

150,2

155,6

129,9

155,9

145,5

168,6

+15,9

Underhåll av utrustning

  Maintenance of materials

 

6,7

117,2

119,4

118,7

116,6

119,1

118,2

118,4

+0,1

Underhåll av ekonomibyggnader
  Maintenance of buildings

 

3,0

121,8

125,1

127,5

119,0

123,5

126,0

127,8

+1,5

Andra varor och tjänster
  Other goods and services

 

24,4

108,2

113,6

115,4

106,7

111,0

118,7

115,9

-2,3

Total insatsfÖrbrukning
  Goods and services
  currently consumed IN
   AGRICULTURE

 

78,9

119,9

129,5

132,0

118,6

128,9

131,4

134,7

+2,5

Traktorer Tractors

4,6

121,5

124,8

132,0

122,3

124,8

125,8

134,1

+6,6

Övrig utrustning Other materials

11,5

121,4

123,1

128,7

123,0

121,4

127,5

131,9

+3,5

Utrustning  Materials

 

16,0

121,5

123,6

129,6

122,8

122,4

127,0

132,5

+4,3

Ekonomibyggnader  Buildings

 

5,1

121,9

124,8

126,7

119,2

123,8

125,7

126,8

+0,9

INVESTERINGSVAROR OCH –TJÄNSTER
  Goods and services
  CONTRIBUTING TO AGRICUL-
  TURAL INVESTMENT

 

21,1

121,6

123,9

128,9

122,0

122,7

126,7

131,1

+3,5

TOTALT  TOTAL

100,0

120,3

128,3

131,4

119,3

127,6

130,4

134,0

+2,7


1)   Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K).  Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)   Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK.  Complex fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.