Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1304

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index


2005=100

Vägnings-

tal, %

Weights, %

2010

2011

2012

2010

Feb
Feb

2011

Feb
Feb

2012

Feb
Feb

2013

Feb
Feb

Diff, %

Feb 12-
Feb 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

5,6

172,7

196,3

208,2

119,3

232,4

192,1

220,2

+14,6

Korn  Barley

2,5

159,4

184,7

191,8

111,8

207,5

197,8

194,9

-1,5

Havre  Oats

1,6

131,7

167,7

174,7

88,4

209,7

169,5

180,4

+6,4

Råg  Rye

0,3

137,0

183,7

195,2

96,0

197,7

212,6

195,8

-7,9

Annan spannmål  Other cereals

0,6

169,9

191,7

210,7

119,7

226,1

198,3

226,1

+14,1

Spannmål1)  Cereals1)

 

10,6

162,2

188,7

199,1

112,2

221,8

191,1

208,0

+8,8

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
  Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

183,7

191,4

194,2

131,5

197,5

192,9

190,5

-1,2

Sockerbetor  Sugar beets

3,1

57,7

56,7

52,8

64,8

57,7

56,7

52,8

-6,9

Andra industrigrödor
  Other industrial crops

0,1

138,8

138,0

128,0

138,8

138,8

129,5

120,3

-7,1

Industrigrödor  Industrial crops

 

4,7

98,9

100,6

98,7

87,1

103,2

100,9

97,4

-3,5

Foderväxter  Forage plants

 

7,3

135,6

151,9

161,8

129,9

141,3

174,2

162,4

-6,8

Frukt och grönsaker

  Fruits and Horticultural products

 

6,6

123,7

119,2

115,3

110,1

118,6

105,8

109,4

+3,4

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,5

197,3

195,2

161,7

157,7

243,3

128,3

203,6

+58,7

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

127,1

131,0

127,5

127,2

131,4

127,2

122,9

-3,3

Annan potatis  Other potatoes

0,4

98,8

97,1

105,0

109,5

98,8

97,1

105,0

+8,1

Potatis  Potatoes

 

4,3

181,9

180,4

153,3

150,5

220,1

125,1

187,4

+49,7

Blommor och plantskoleväxter
  Flowers and Horticultural products

 

5,0

109,8

106,8

107,3

105,8

108,5

104,1

103,5

-0,6

Vegetabilieproduktion
 
crop output

 

38,5

138,2

147,4

148,3

115,6

159,3

143,6

153,0

+6,6

Nötkreatur  Cattle

10,0

117,9

124,1

127,7

117,0

127,3

140,1

132,3

-5,5

  -  Storboskap  Cattle excl. calves

9,6

118,4

125,1

128,1

117,7

128,0

140,9

133,0

-5,6

  -  Kalv  Calves

0,4

106,5

103,4

118,2

101,7

111,4

121,4

116,4

-4,1

Svin  Pigs

11,6

109,8

97,9

108,5

108,9

85,9

102,5

114,4

+11,6

Får och getter  Sheep and goats

0,4

106,9

107,9

117,4

117,0

119,6

119,1

145,5

+22,1

Fjäderfä  Poultry

3,2

131,8

145,8

146,0

130,2

146,3

146,0

146,0

+0,0

Andra djur  Other animals

2,0

191,3

186,8

182,4

186,6

188,9

183,5

186,5

+1,7

Djur  Animals

 

27,1

121,3

119,9

125,5

120,2

116,3

127,6

130,5

+2,2

Mjölk  Milk

29,4

122,5

126,8

115,8

112,3

128,3

119,9

117,6

-1,8

Ägg  Eggs

3,2

143,0

150,1

147,5

143,5

151,4

148,9

145,6

-2,2

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,9

120,9

142,8

178,4

121,0

137,0

164,4

213,1

+29,6

Animaliska produkter
  Animal products

 

34,4

124,3

129,8

122,1

115,6

130,9

124,9

125,4

+0,4

Animalieproduktion
  animal output

 

61,5

123,0

125,4

123,6

117,6

124,5

126,1

127,6

+1,2

TOTALT  TOTAL

100,0

128,8

133,9

133,1

116,8

137,9

132,8

137,4

+3,4


1)   Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and therefore they might be revised later.