Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1304

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products  


2005=100

Vägnings-

tal, %

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2013

Diff, %1)

 

Weights,

%

 

 

 

Feb
Feb

Feb
Feb

Feb
Feb

Feb
Feb

Feb 12-
Feb 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain an
d crispbread

10,0

120,6

130,1

131,0

121,8

128,5

129,6

135,0

+4,2

Mjukt bröd  Bread

17,9

119,3

126,8

128,8

118,1

124,4

128,1

128,5

+0,3

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

180,7

260,0

S

136,6

253,9

S

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

 

1,9

S

S

122,1

S

S

121,8

119,5

-1,8

Vegetabilier  Crop products

 

33,1

120,9

131,5

132,6

119,0

130,0

131,4

134,6

+2,5

Mjölk  Milk

S

111,4

116,8

S

108,8

115,2

S

S

S

Grädde  Cream

3,2

S

105,0

104,0

S

101,5

104,8

107,6

+2,6

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

5,6

S

S

127,4

S

S

130,4

130,0

-0,3

Glass  Ice cream

0,8

135,8

136,0

126,3

136,0

138,3

122,6

132,6

+8,2

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

23,0

116,1

121,1

120,9

113,3

120,2

121,1

126,6

+4,6

Ägg  Eggs

 

4,7

137,2

139,2

S

139,7

142,0

S

134,7

-2,3

Nötkött  Beef

7,4

114,2

122,1

131,0

106,1

117,8

124,9

125,4

+0,4

Griskött  Pig meat

11,0

118,2

119,1

133,3

116,0

115,7

123,0

139,4

+13,3

Fjäderfäkött  Poultry meat

S

105,8

115,1

113,5

105,9

113,1

114,0

S

S

Annat kött  Other meat

S

S

S

S

S

S

121,7

S

S

Kött  Meat

 

21,9

113,0

120,0

126,8

108,9

116,4

121,9

126,2

+3,5

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

17,3

104,9

104,6

107,4

104,8

104,3

105,4

108,9

+3,3

Kött, charkuterivaror och köttkonsever

  Meat and meat products

 

39,1

108,1

110,9

115,5

106,5

109,2

112,2

116,1

+3,4

Animalier  Animal products

 

66,9

112,6

116,5

118,6

110,6

115,2

117,1

120,8

+3,1

Totalt  Total

100,0

115,3

121,2

123,1

113,3

119,9

121,6

125,2

+2,9


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.