Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1304

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU

6. Agricultural Input Price Index for the EU market


2005 = 100

2010

2011

2012

Fjärde kvartalet Fourth Quarter

2009

2010

2011

2012

Diff,%

11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU27  EU27

121,1

133,2

138,7

117,2

125,3

133,8

142,4

+6,4

Be

Belgien  Belgium

116,8

130,9

137,5

116,3

122,8

130,6

140,8

+7,8

bg

Bulgarien  Bulgaria

133,7

147,8

156,7

130,9

136,4

149,4

159,5

+6,8

cz

Tjeckien  Czech Republic

106,7

114,5

118,8

105,0

109,3

114,7

122,6

+6,9

dk

Danmark  Denmark

120,4

134,2

139,7

115,7

125,6

133,6

145,1

+8,6

de

Tyskland  Germany

121,2

133,5

139,6

117,1

126,4

134,3

144,5

+7,6

ee

Estland  Estonia

120,4

134,5

139,8

114,4

126,3

135,1

142,7

+5,6

ie

Irland  Ireland

115,2

125,6

130,6

113,3

118,8

125,9

134,6

+6,9

gr

Grekland  Greece

120,2

130,8

134,4

115,0

123,5

131,8

135,8

+3,0

es

Spanien  Spain

118,2

130,6

137,1

113,4

123,8

130,5

141,1

+8,1

fr

Frankrike  France

116,1

126,2

130,7

113,3

119,8

127,0

133,9

+5,4

it

Italien  Italy

122,8

130,5

136,1

119,5

125,1

131,0

139,8

+6,7

cy

Cypern  Cyprus

108,9

109,0

111,0

111,9

109,9

110,0

111,0

+0,9

lv

Lettland  Latvia

134,0

147,6

152,6

133,2

137,6

147,8

153,9

+4,1

lt

Litauen  Lithuania

119,9

146,4

159,0

113,7

131,9

143,4

156,4

+9,1

lu

Luxemburg  Luxembourg

116,3

125,4

130,6

111,7

120,6

125,6

132,5

+5,5

hu

Ungern  Hungary

135,0

152,4

162,8

126,4

141,8

153,3

169,2

+10,4

mt

Malta  Malta

124,3

138,4

145,5

121,4

130,6

139,8

149,9

+7,2

nl

Nederländerna  Netherlands

116,0

127,6

131,9

110,3

121,2

127,5

135,6

+6,4

at

Österrike  Austria

117,1

125,1

131,1

113,5

119,7

125,3

133,6

+6,6

pl

Polen  Poland

122,3

134,3

143,6

119,5

124,7

137,8

144,6

+4,9

pt

Portugal  Portugal

123,9

132,6

137,9

122,3

127,7

133,5

141,3

+5,8

ro

Rumänien  Romania

140,9

164,7

175,7

128,5

149,1

164,5

181,6

+10,4

si

Slovenien  Slovenia

127,2

141,3

147,3

123,2

131,9

141,9

151,8

+7,0

sk

Slovakien  Slovakia

104,7

116,2

119,4

103,8

111,1

116,5

124,8

+7,1

fi

Finland  Finland

118,1

132,5

137,5

111,9

123,2

134,4

140,9

+4,8

se

Sverige  Sweden

120,3

128,3

131,4

118,2

123,9

129,8

133,1

+2,5

uk

Storbritannien  United Kingdom

132,3

151,5

154,0

130,6

135,0

152,2

158,0

+3,8


Källa:  Eurostats databas.  Source:  Eurostats database. 2013-04-15