Statens Jordbruksverk                                           21                                                     JO 49 SM 1305