Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1305

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index


2005 = 100

Vägningstal, %
Weights, %

2010

2011

2012

2010

Mar
Mar

2011

Mar
Mar

2012

Mar
Mar

2013

Mar
Mar

Diff, %

Mar 12-
Mar 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde  Seeds

 

5,7

126,7

134,0

145,6

126,2

129,4

144,8

147,1

+1,6

Elektricitet  Electricity

4,0

134,1

136,3

127,8

135,6

142,2

129,8

129,8

-0,1

Diesel  Diesel oil

5,2

117,4

133,5

140,3

115,5

134,5

143,8

136,2

-5,3

Andra bränslen och drivmedel
  Other fuels

1,9

124,3

139,4

146,9

120,0

140,2

151,5

140,8

-7,0

Energi och smörjmedel
  Energy and lubricants

 

11,1

124,6

135,5

136,8

123,6

138,2

140,0

134,6

-3,8

Enkla gödselmedel1) 
  Straight fertilisers
1)

3,5

105,0

129,0

124,8

108,3

125,9

127,3

120,9

-5,0

Sammansatta gödselmedel2) 

  Compound fertilisers2)

4,0

121,2

143,0

139,1

116,2

140,2

140,4

135,9

-3,2

Gödnings- och jordförbättringsmedel
  Fertilisers and soil improvers

 

7,6

113,7

136,5

132,4

112,5

133,6

134,3

128,9

-4,0

Svampmedel  Fungicides

0,8

106,6

101,8

100,1

102,3

100,9

99,9

99,9

+0,0

Insektsmedel  Insecticides

0,2

102,3

98,7

100,7

101,2

98,2

101,1

101,1

+0,0

Ogräsmedel  Herbicides

1,3

129,3

131,7

132,9

109,3

131,4

132,8

132,8

+0,0

Växtskydds- och bekämpningsmedel
  Plant protection products
  and pesticides

 

2,3

119,1

118,5

118,8

106,2

118,0

118,7

118,7

+0,0

Veterinärkostnader
  Veterinary expenses

 

1,1

121,2

122,9

129,4

122,7

121,8

131,3

131,9

+0,5

Djurfoder

  Animal feedingstuffs

 

17,2

134,8

150,2

155,6

129,6

153,5

145,9

168,3

+15,3

Underhåll av utrustning

  Maintenance of materials

 

6,7

117,2

119,4

118,7

116,4

119,3

118,4

118,4

-0,1

Underhåll av ekonomibyggnader
  Maintenance of buildings

 

3,0

121,8

125,1

127,5

119,3

123,5

126,7

127,8

+0,9

Andra varor och tjänster
  Other goods and services

 

24,4

108,2

113,6

115,4

106,8

111,3

118,8

116,0

-2,4

Total insatsfÖrbrukning
  Goods and services
  currently consumed IN
   AGRICULTURE

 

78,9

119,9

129,5

132,0

117,6

129,2

131,5

134,4

+2,2

Traktorer Tractors

4,6

121,5

124,8

132,0

122,3

124,8

126,1

134,1

+6,3

Övrig utrustning Other materials

11,5

121,4

123,1

128,7

123,0

121,4

127,5

131,9

+3,5

Utrustning  Materials

 

16,0

121,5

123,6

129,6

122,8

122,4

127,1

132,5

+4,3

Ekonomibyggnader  Buildings

 

5,1

121,9

124,8

126,7

119,6

123,8

126,5

126,7

+0,1

INVESTERINGSVAROR OCH –TJÄNSTER
  Goods and services
  CONTRIBUTING TO AGRICUL-
  TURAL INVESTMENT

 

21,1

121,6

123,9

128,9

122,1

122,7

127,0

131,1

+3,3

TOTALT  TOTAL

100,0

120,3

128,3

131,4

118,5

127,8

130,5

133,7

+2,4


1)   Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K).  Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)   Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK.  Complex fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.