Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1305

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index


2005=100

Vägnings-

tal, %

Weights, %

2010

2011

2012

2010

Mar
Mar

2011

Mar
Mar

2012

Mar
Mar

2013

Mar
Mar

Diff, %

Mar 12-
Mar 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

5,6

172,7

196,3

208,2

111,0

208,2

195,6

216,2

+10,6

Korn  Barley

2,5

159,4

184,7

191,8

109,0

186,8

196,0

187,3

-4,4

Havre  Oats

1,6

131,7

167,7

174,7

85,7

188,4

169,7

180,5

+6,4

Råg  Rye

0,3

137,0

183,7

195,2

94,4

158,2

212,8

193,5

-9,1

Annan spannmål  Other cereals

0,6

169,9

191,7

210,7

118,9

209,9

198,8

219,9

+10,6

Spannmål1)  Cereals1)

 

10,6

162,2

188,7

199,1

106,7

198,8

192,5

203,6

+5,8

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
  Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

183,7

191,4

192,5

129,5

186,4

202,1

179,7

-11,1

Sockerbetor  Sugar beets

3,1

57,7

56,7

52,8

64,8

57,7

56,7

52,8

-6,9

Andra industrigrödor
  Other industrial crops

0,1

138,8

138,0

128,0

138,8

138,8

129,5

120,3

-7,1

Industrigrödor  Industrial crops

 

4,7

98,9

100,6

98,2

86,5

99,7

103,8

94,0

-9,5

Foderväxter  Forage plants

 

7,3

135,6

151,9

161,8

129,9

141,3

174,2

162,4

-6,8

Frukt och grönsaker

  Fruits and Horticultural products

 

6,6

123,7

119,2

115,3

137,8

127,7

127,2

125,1

-1,6

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,5

197,3

195,2

161,7

159,7

243,3

128,2

203,6

+58,8

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

127,1

131,0

127,5

127,2

131,4

127,2

122,9

-3,3

Annan potatis  Other potatoes

0,4

98,8

97,1

105,0

109,5

98,8

97,1

105,0

+8,1

Potatis  Potatoes

 

4,3

181,9

180,4

153,3

152,1

220,1

125,1

187,4

+49,8

Blommor och plantskoleväxter
  Flowers and Horticultural products

 

5,0

109,8

106,8

107,3

113,4

109,6

107,6

105,3

-2,2

Vegetabilieproduktion
 
crop output

 

38,5

138,2

147,4

148,3

119,9

154,3

148,5

154,3

+3,9

Nötkreatur  Cattle

10,0

117,9

124,1

127,7

117,0

127,4

140,1

132,5

-5,4

  -  Storboskap  Cattle excl. calves

9,6

118,4

125,1

128,1

117,7

128,0

140,9

133,2

-5,5

  -  Kalv  Calves

0,4

106,5

103,4

118,2

101,7

113,9

121,4

116,4

-4,1

Svin  Pigs

11,6

109,8

97,9

108,5

102,6

88,3

102,5

112,1

+9,3

Får och getter  Sheep and goats

0,4

106,9

107,9

117,4

133,9

134,8

144,4

163,3

+13,1

Fjäderfä  Poultry

3,2

131,8

145,8

146,0

130,2

146,3

146,0

146,0

±0,0

Andra djur  Other animals

2,0

191,3

186,8

182,4

194,2

187,9

185,7

185,2

-0,2

Djur  Animals

 

27,1

121,3

119,9

125,5

118,3

117,5

128,2

129,7

+1,2

Mjölk  Milk

29,4

122,5

126,8

115,8

112,3

128,0

117,6

119,1

+1,3

Ägg  Eggs

3,2

143,0

150,1

147,5

144,9

151,4

149,7

143,0

-4,5

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,9

120,9

142,8

178,4

121,0

137,0

164,4

213,1

+29,6

Animaliska produkter
  Animal products

 

34,4

124,3

129,8

122,1

115,7

130,6

123,1

126,4

+2,7

Animalieproduktion
  animal output

 

61,5

123,0

125,4

123,6

116,9

124,8

125,3

127,8

+2,0

TOTALT  TOTAL

100,0

128,8

133,9

133,1

118,0

136,2

134,2

138,0

+2,8


1)   Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and therefore they might be revised later.