Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1305

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products  


2005=100

Vägnings-

tal, %

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2013

Diff, %1)

 

Weights,

%

 

 

 

Mar
Mar

Mar
Mar

Mar
Mar

Mar
Mar

Mar 12-
Mar 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain an
d crispbread

10,0

120,6

130,1

131,0

117,7

130,0

130,2

134,8

+3,5

Mjukt bröd  Bread

17,9

119,3

126,8

128,8

117,6

126,1

128,5

128,9

+0,3

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

180,7

260,0

S

138,4

256,8

S

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

 

1,9

S

S

122,1

S

S

116,9

121,1

+3,6

Vegetabilier  Crop products

 

33,1

120,9

131,5

132,6

117,1

130,7

131,2

134,7

+2,7

Mjölk  Milk

S

111,4

116,8

S

108,6

114,4

S

S

S

Grädde  Cream

3,2

S

105,0

104,0

S

105,0

104,6

107,0

+2,3

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

5,6

S

S

127,4

S

S

130,0

130,5

+0,4

Glass  Ice cream

0,8

135,8

136,0

126,3

138,6

137,5

127,7

128,3

+0,4

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

23,0

116,1

121,1

120,9

113,3

119,1

121,7

126,2

+3,7

Ägg  Eggs

 

4,7

137,2

139,2

S

137,9

141,6

S

132,4

-4,5

Nötkött  Beef

7,4

114,2

122,1

131,0

108,7

120,7

127,5

129,1

+1,2

Griskött  Pig meat

11,0

118,2

119,1

133,3

116,3

113,5

126,5

142,2

+12,4

Fjäderfäkött  Poultry meat

S

105,8

115,1

113,5

104,4

113,3

109,5

S

S

Annat kött  Other meat

S

S

S

S

S

S

122,3

S

S

Kött  Meat

 

21,9

113,0

120,0

126,8

109,7

117,2

122,6

128,9

+5,2

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

17,3

104,9

104,6

107,4

104,9

104,7

104,6

110,0

+5,2

Kött, charkuterivaror och köttkonsever

  Meat and meat products

 

39,1

108,1

110,9

115,5

106,9

109,7

112,0

118,0

+5,3

Animalier  Animal products

 

66,9

112,6

116,5

118,6

110,7

115,0

117,3

121,6

+3,7

Totalt  Total

100,0

115,3

121,2

123,1

112,8

120,0

121,7

125,8

+3,4


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.