Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1305

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products


2005=100

Vägnings-

tal, %

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2013

Diff, %1)

 

 

Weights,

%

 

 

 

Mar
Mar

Mar
Mar

Mar
Mar

Mar
Mar

Mar 12-
Mar 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispb
read

12,3

111,5

113,1

113,7

111,8

113,8

113,6

114,8

+1,1

Mjukt bröd  Bread

13,8

121,2

126,8

128,6

120,5

126,6

128,3

127,6

-0,6

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,6

135,7

138,8

126,2

133,3

153,8

125,6

139,2

+10,8

Socker  Sugar

0,7

103,1

102,6

108,4

104,9

102,6

109,1

108,9

-0,1

Margarin  Margarine

 

3,5

112,7

114,4

114,9

112,6

116,1

114,7

119,0

+3,8

Vegetabilier  Crop products

 

31,9

116,8

120,2

120,8

116,6

121,3

120,6

121,9

+1,1

Mjölk  Milk

11,6

112,5

117,4

119,5

110,6

116,2

119,0

123,6

+3,8

Grädde  Cream

3,4

107,0

111,1

113,5

106,2

109,8

112,9

120,4

+6,6

Smör  Butter

0,9

106,0

111,2

115,4

104,4

109,6

113,3

121,7

+7,4

Ost  Cheese

11,3

117,2

121,5

123,0

115,6

120,5

124,1

124,8

+0,6

Glass  Ice cream

3,3

109,1

108,7

109,5

109,2

109,3

109,5

107,2

-2,1

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

30,5

113,0

117,0

118,9

111,6

116,1

118,9

121,8

+2,4

Ägg  Eggs

 

2,5

125,4

127,6

129,6

125,2

129,3

129,2

126,7

-1,9

Nötkött  Beef

6,5

128,4

131,9

137,6

128,1

129,2

136,3

142,3

+4,4

Griskött  Pig meat

6,1

115,2

116,1

118,9

114,3

114,4

116,8

121,2

+3,7

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,7

110,0

110,9

112,1

110,9

112,6

111,5

114,0

+2,3

Annat kött  Other meat

1,3

108,3

110,2

116,7

110,0

104,6

116,2

121,8

+4,8

Kött  Meat

 

17,6

118,8

120,8

124,7

118,9

119,2

123,4

127,7

+3,5

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

17,5

108,6

106,9

108,1

108,7

107,8

107,4

110,2

+2,6

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
  Meat and meat products

 

35,1

112,7

112,5

114,9

112,8

112,4

113,9

117,6

+3,2

Animalier  Animal products

 

68,1

113,3

115,2

117,2

112,7

114,7

116,8

119,8

+2,6

Totalt  Total

100,0

114,5

116,8

118,4

114,0

116,9

118,1

120,6

+2,1


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.