Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1306

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Avräkningspriser, animaliska produkter (kronor per 100 kg)

10. Agricultural Absolute Prices, Animal Products (SEK per 100 kg)


Anm.

Produkter

2009

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2013

Note

Products

 

 

 

 

Apr
Apr

Apr
Apr

Apr
Apr

Apr
Apr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk (4,2 % fett)1) 
  Raw cows´milk (4.2 % fat)
1)

297

343

358

337

318

357

329

336

AP

Mjölk (3,7 % fett)2)
  Raw cows´milk ( 3.7 % fat)
2)

285

331

344

320

305

344

312

318

AP

Mjölk (faktisk fetthalt) 3)

   Raw cows´milk (actual fat content)3)

299

345

358

339

318

357

329

340

 

- varav konventionell mjölk
  (of which non-organic milk)

..

332

345

329

..

..

320

331

 

- varav ekologisk mjölk
  (of which organic milk)

 

..

466

462

413

..

..

401

408

 

Ägg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-ägg burhöns4)  Eggs from caged hens4)

1159

1129

1226

1171

1152

1243

1194

1034

 

A-ägg frigående höns5)  Barn eggs5)

1294

1281

1348

1340

1312

1353

1360

1303

 

Ekologiska ägg6)  Organic eggs6)

2232

2236

2263

2244

2215

2289

2269

2220

AP

Ägg, öre/st7)
  Fresh eggs (whole country)
7)

79

78

83

81

80

84

83

76


1)   Mjölk vid 4,2 % fetthalt och 3,4 % proteinhalt. Fritt gård. Inkl. nationellt stöd och efterlikvider. Raw cows´milk. Ex-farm at 4,2 % fat and 3,4 % protein content incl. bonuses, national subsidies and final price adjustments.

2)   Mjölk vid 3,7 % fetthalt och 3,4 % proteinhalt. Fritt gård. Inkl. nationellt stöd och efterlikvider. Raw cows´milk. Ex-farm at 3,7 % fat and 3,4 % protein content incl. bonuses, national subsidies and final price adjustments.

3)   Mjölk vid faktisk fetthalt och 3,4 % proteinhalt. Fritt gård. Inkl. nationellt stöd och efterlikvider.  Raw cows´milk. Ex-farm at actual fat and 3,4 % protein content incl. bonuses, national subsidies and final price adjustments.

4)   Ägg från burhöns. Fritt gård. Konsumtionsägg Klass A. Eggs from caged hens. Ex-farm. Eggs for consumption  (class A).

5)   Ägg från frigående höns inomhus. Fritt gård. Konsumtionsägg Klass A. Eggs from hens (not caged). Ex-farm. Eggs for consumption (class A).

6)   Ekologiska ägg. Fritt gård. Konsumtionsägg. Organic eggs. Ex-farm. Eggs for consumption.

7)   Ägg, öre per styck. Omräknat till styck enligt EU-definition (1 ägg=64 gram). Fresh eggs, price per item. Unit according to EU definition (64 grams per item).

Anm.:  AP står för Absolute Agricultural Prices och avser de prisnoteringar som alla EU:s medlemsländer levererar till  Eurostat på årsbasis och som finns publicerade i Eurostats databas NewCronos.

Note:  Prices marked “AP” refers to EU:s Absolute Agricultural Prices. Annual prices are sent to EU (Eurostat).