Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1306

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index


2005 = 100

Vägningstal, %
Weights, %

2010

2011

2012

2010

Apr
Apr

2011

Apr
Apr

2012

Apr
Apr

2013

Apr
Apr

Diff, %

Apr 12-
Apr 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde  Seeds

 

5,7

126,7

134,0

145,6

126,2

129,4

144,8

147,1

+1,6

Elektricitet  Electricity

4,0

134,1

136,3

127,8

127,2

137,3

128,4

128,1

-0,2

Diesel  Diesel oil

5,2

117,4

133,5

140,3

119,7

136,1

142,3

132,7

-6,8

Andra bränslen och drivmedel
  Other fuels

1,9

124,3

139,4

146,9

123,8

143,2

150,8

138,0

-8,5

Energi och smörjmedel
  Energy and lubricants

 

11,1

124,6

135,5

136,8

123,1

137,7

138,7

131,9

-4,9

Enkla gödselmedel1) 
  Straight fertilisers
1)

3,5

105,0

129,0

124,8

108,3

128,6

127,3

120,9

-5,0

Sammansatta gödselmedel2) 

  Compound fertilisers2)

4,0

121,2

143,0

139,1

116,2

141,5

140,4

135,9

-3,2

Gödnings- och jordförbättringsmedel
  Fertilisers and soil improvers

 

7,6

113,7

136,5

132,4

112,5

135,5

134,3

128,9

-4,0

Svampmedel  Fungicides

0,8

106,6

101,8

100,1

102,3

100,9

99,9

98,5

-1,4

Insektsmedel  Insecticides

0,2

102,3

98,7

100,7

101,2

98,2

101,1

92,9

-8,1

Ogräsmedel  Herbicides

1,3

129,3

131,7

132,9

109,3

131,4

132,8

130,8

-1,5

Växtskydds- och bekämpningsmedel
  Plant protection products
  and pesticides

 

2,3

119,1

118,5

118,8

106,2

118,0

118,7

116,3

-2,0

Veterinärkostnader
  Veterinary expenses

 

1,1

121,2

122,9

129,4

122,7

121,8

130,8

134,5

+2,8

Djurfoder

  Animal feedingstuffs

 

17,2

134,8

150,2

155,6

127,5

151,1

147,9

167,1

+13,0

Underhåll av utrustning

  Maintenance of materials

 

6,7

117,2

119,4

118,7

116,5

120,2

118,6

118,5

-0,1

Underhåll av ekonomibyggnader
  Maintenance of buildings

 

3,0

121,8

125,1

127,5

121,7

125,6

128,2

128,8

+0,5

Andra varor och tjänster
  Other goods and services

 

24,4

108,2

113,6

115,4

107,1

111,5

113,8

115,7

+1,7

Total insatsfÖrbrukning
  Goods and services
  currently consumed IN
   AGRICULTURE

 

78,9

119,9

129,5

132,0

117,2

129,0

130,3

133,7

+2,7

Traktorer Tractors

4,6

121,5

124,8

132,0

120,9

124,8

133,3

134,4

+0,9

Övrig utrustning Other materials

11,5

121,4

123,1

128,7

122,8

121,3

127,5

131,9

+3,5

Utrustning  Materials

 

16,0

121,5

123,6

129,6

122,3

122,3

129,1

132,6

+2,7

Ekonomibyggnader  Buildings

 

5,1

121,9

124,8

126,7

121,5

125,2

127,3

127,6

+0,2

INVESTERINGSVAROR OCH –TJÄNSTER
  Goods and services
  CONTRIBUTING TO AGRICUL-
  TURAL INVESTMENT

 

21,1

121,6

123,9

128,9

122,1

123,0

128,7

131,4

+2,1

TOTALT  TOTAL

100,0

120,3

128,3

131,4

118,2

127,7

129,9

133,2

+2,5


1)   Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K).  Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)   Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK.  Complex fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.