Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1306

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index


2005=100

Vägnings-

tal, %

Weights, %

2010

2011

2012

2010

Apr
Apr

2011

Apr
Apr

2012

Apr
Apr

2013

Apr
Apr

Diff, %

Apr 12-
Apr 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

5,6

172,7

196,3

208,2

117,4

222,9

198,8

222,8

+12,1

Korn  Barley

2,5

159,4

184,7

191,8

107,5

186,7

198,4

188,5

-5,0

Havre  Oats

1,6

131,7

167,7

174,7

85,4

184,4

171,2

174,8

+2,1

Råg  Rye

0,3

137,0

183,7

195,2

92,4

162,6

212,1

192,3

-9,3

Annan spannmål  Other cereals

0,6

169,9

191,7

210,7

112,8

213,7

204,7

225,4

+10,1

Spannmål1)  Cereals1)

 

10,6

162,2

188,7

199,1

109,3

206,3

195,4

206,8

+5,9

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
  Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

183,7

191,4

192,5

132,5

195,9

211,0

180,0

-14,7

Sockerbetor  Sugar beets

3,1

57,7

56,7

52,8

64,8

57,7

56,7

52,8

-6,9

Andra industrigrödor
  Other industrial crops

0,1

138,8

138,0

128,0

138,8

138,8

129,5

120,3

-7,1

Industrigrödor  Industrial crops

 

4,7

98,9

100,6

98,2

87,4

102,7

106,7

94,1

-11,8

Foderväxter  Forage plants

 

7,3

135,6

151,9

161,8

129,9

141,3

148,1

162,4

+9,6

Frukt och grönsaker

  Fruits and Horticultural products

 

6,6

123,7

119,2

115,3

130,3

147,8

106,9

111,5

+4,3

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,5

197,3

195,2

161,7

174,3

231,7

128,3

203,6

+58,7

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

127,1

131,0

127,5

127,2

131,4

127,2

122,9

-3,3

Annan potatis  Other potatoes

0,4

98,8

97,1

105,0

109,5

98,8

97,1

105,0

+8,1

Potatis  Potatoes

 

4,3

181,9

180,4

153,3

164,1

210,5

125,1

187,4

+49,7

Blommor och plantskoleväxter
  Flowers and Horticultural products

 

5,0

109,8

106,8

107,3

109,0

105,8

103,5

105,9

+2,3

Vegetabilieproduktion
 
crop output

 

38,5

138,2

147,4

148,3

120,2

158,6

140,6

152,9

+8,8

Nötkreatur  Cattle

10,0

117,9

124,1

127,7

117,1

131,5

135,1

126,5

-6,3

  -  Storboskap  Cattle excl. calves

9,6

118,4

125,1

128,1

117,7

132,3

135,6

126,9

-6,4

  -  Kalv  Calves

0,4

106,5

103,4

118,2

104,2

113,9

121,4

116,4

-4,1

Svin  Pigs

11,6

109,8

97,9

108,5

103,0

88,5

102,8

112,1

+9,0

Får och getter  Sheep and goats

0,4

106,9

107,9

117,4

138,0

143,5

161,1

172,1

+6,9

Fjäderfä  Poultry

3,2

131,8

145,8

146,0

128,7

146,3

146,0

146,0

+0,0

Andra djur  Other animals

2,0

191,3

186,8

182,4

194,2

187,9

185,7

185,2

-0,2

Djur  Animals

 

27,1

121,3

119,9

125,5

118,4

119,2

126,7

127,6

+0,7

Mjölk  Milk

29,4

122,5

126,8

115,8

113,0

126,8

116,5

119,1

+2,2

Ägg  Eggs

3,2

143,0

150,1

147,5

144,9

151,4

149,7

140,6

-6,1

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,9

120,9

142,8

178,4

117,8

136,5

187,3

208,1

+11,1

Animaliska produkter
  Animal products

 

34,4

124,3

129,8

122,1

116,2

129,6

123,4

125,9

+2,0

Animalieproduktion
  animal output

 

61,5

123,0

125,4

123,6

117,2

125,0

124,9

126,7

+1,4

TOTALT  TOTAL

100,0

128,8

133,9

133,1

118,3

138,0

130,9

136,8

+4,5


1)   Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and therefore they might be revised later.