Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1306

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products  


2005=100

Vägnings-

tal, %

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2013

Diff, %1)

 

Weights,

%

 

 

 

Apr
Apr

Apr
Apr

Apr
Apr

Apr
Apr

Apr 12-
Apr 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain an
d crispbread

10,0

120,6

130,1

131,0

118,2

129,6

130,1

136,6

+5,0

Mjukt bröd  Bread

17,9

119,3

126,8

128,8

118,1

125,8

128,3

128,9

+0,4

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

180,7

260,0

S

141,7

261,9

S

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

 

1,9

S

S

122,1

S

S

121,9

117,6

-3,6

Vegetabilier  Crop products

 

33,1

120,9

131,5

132,6

118,1

130,8

131,6

134,6

+2,3

Mjölk  Milk

S

111,4

116,8

S

108,7

115,2

S

S

S

Grädde  Cream

3,2

S

105,0

104,0

S

106,5

104,0

104,7

+0,7

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

5,6

S

S

127,4

S

S

128,1

135,4

+5,7

Glass  Ice cream

0,8

135,8

136,0

126,3

135,5

137,5

127,5

133,8

+4,9

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

23,0

116,1

121,1

120,9

113,1

120,8

120,4

123,5

+2,6

Ägg  Eggs

 

4,7

137,2

139,2

S

137,7

140,1

S

130,1

-6,1

Nötkött  Beef

7,4

114,2

122,1

131,0

111,1

124,4

132,9

132,1

-0,6

Griskött  Pig meat

11,0

118,2

119,1

133,3

116,1

114,6

127,7

143,3

+12,3

Fjäderfäkött  Poultry meat

S

105,8

115,1

113,5

106,5

112,6

111,5

S

S

Annat kött  Other meat

S

S

S

S

S

S

122,4

S

S

Kött  Meat

 

21,9

113,0

120,0

126,8

111,3

119,4

125,6

130,3

+3,8

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

17,3

104,9

104,6

107,4

105,5

104,9

106,8

111,2

+4,1

Kött, charkuterivaror och köttkonsever

  Meat and meat products

 

39,1

108,1

110,9

115,5

107,8

110,8

114,6

119,3

+4,1

Animalier  Animal products

 

66,9

112,6

116,5

118,6

111,1

116,3

118,0

121,3

+2,8

Totalt  Total

100,0

115,3

121,2

123,1

113,4

120,9

122,4

125,6

+2,6


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.