Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1306

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products


2005=100

Vägnings-

tal, %

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2013

Diff, %1)

 

 

Weights,

%

 

 

 

Apr
Apr

Apr
Apr

Apr
Apr

Apr
Apr

Apr 12-
Apr 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

12,3

111,5

113,1

113,7

111,7

113,5

113,4

113,1

-0,3

Mjukt bröd  Bread

13,8

121,2

126,8

128,6

120,8

127,5

127,9

126,5

-1,1

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,6

135,7

138,8

126,2

136,8

151,5

125,5

141,8

+13,0

Socker  Sugar

0,7

103,1

102,6

108,4

103,9

98,8

108,3

109,1

+0,7

Margarin  Margarine

 

3,5

112,7

114,4

114,9

112,4

113,8

114,1

117,0

+2,6

Vegetabilier  Crop products

 

31,9

116,8

120,2

120,8

116,8

121,1

120,2

120,6

+0,3

Mjölk  Milk

11,6

112,5

117,4

119,5

110,2

116,4

118,7

123,7

+4,2

Grädde  Cream

3,4

107,0

111,1

113,5

105,9

109,6

112,0

120,0

+7,2

Smör  Butter

0,9

106,0

111,2

115,4

103,9

108,4

112,9

124,3

+10,2

Ost  Cheese

11,3

117,2

121,5

123,0

115,0

120,7

122,6

126,0

+2,8

Glass  Ice cream

3,3

109,1

108,7

109,5

109,3

109,0

109,2

109,0

-0,2

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

30,5

113,0

117,0

118,9

111,2

116,1

118,2

122,5

+3,7

Ägg  Eggs

 

2,5

125,4

127,6

129,6

124,6

125,6

129,7

132,7

+2,3

Nötkött  Beef

6,5

128,4

131,9

137,6

127,3

131,5

136,4

144,7

+6,1

Griskött  Pig meat

6,1

115,2

116,1

118,9

114,4

111,5

116,6

123,2

+5,7

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,7

110,0

110,9

112,1

109,5

111,9

111,4

118,0

+6,0

Annat kött  Other meat

1,3

108,3

110,2

116,7

109,1

107,5

115,2

120,1

+4,2

Kött  Meat

 

17,6

118,8

120,8

124,7

118,2

119,4

123,3

130,1

+5,5

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

17,5

108,6

106,9

108,1

108,7

107,8

107,6

111,0

+3,2

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
  Meat and meat products

 

35,1

112,7

112,5

114,9

112,5

112,4

114,0

119,1

+4,5

Animalier  Animal products

 

68,1

113,3

115,2

117,2

112,3

114,6

116,5

121,1

+4,0

Totalt  Total

100,0

114,5

116,8

118,4

113,8

116,8

117,7

121,1

+2,8


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.