Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1307

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index


2005 = 100

Vägningstal, %
Weights, %

2010

2011

2012

2010

Maj
May

2011

Maj
May

2012

Maj
May

2013

Maj
May

Diff, %

Maj 12-
Maj 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde  Seeds

 

5,7

126,7

134,0

145,6

126,2

129,4

144,8

147,1

+1,6

Elektricitet  Electricity

4,0

134,1

136,3

127,8

127,5

137,6

127,2

125,6

-1,2

Diesel  Diesel oil

5,2

117,4

133,5

140,3

120,4

132,7

140,4

135,0

-3,9

Andra bränslen och drivmedel
  Other fuels

1,9

124,3

139,4

146,9

129,0

138,5

147,9

139,8

-5,4

Energi och smörjmedel
  Energy and lubricants

 

11,1

124,6

135,5

136,8

124,4

135,5

136,9

132,4

-3,3

Enkla gödselmedel1) 
  Straight fertilisers
1)

3,5

105,0

129,0

124,8

99,7

130,5

125,2

120,9

-3,4

Sammansatta gödselmedel2) 

  Compound fertilisers2)

4,0

121,2

143,0

139,1

116,0

141,6

140,2

135,9

-3,0

Gödnings- och jordförbättringsmedel
  Fertilisers and soil improvers

 

7,6

113,7

136,5

132,4

108,4

136,5

133,2

128,9

-3,2

Svampmedel  Fungicides

0,8

106,6

101,8

100,1

102,3

100,9

99,9

98,1

-1,9

Insektsmedel  Insecticides

0,2

102,3

98,7

100,7

101,2

98,2

101,1

93,6

-7,4

Ogräsmedel  Herbicides

1,3

129,3

131,7

132,9

109,3

131,4

132,8

134,1

+1,0

Växtskydds- och bekämpningsmedel
  Plant protection products
  and pesticides

 

2,3

119,1

118,5

118,8

106,2

118,0

118,7

118,1

-0,5

Veterinärkostnader
  Veterinary expenses

 

1,1

121,2

122,9

129,4

122,7

123,4

130,8

133,0

+1,7

Djurfoder

  Animal feedingstuffs

 

17,2

134,8

150,2

155,6

128,2

151,6

151,3

167,8

+10,9

Underhåll av utrustning

  Maintenance of materials

 

6,7

117,2

119,4

118,7

116,5

120,0

119,1

118,6

-0,4

Underhåll av ekonomibyggnader
  Maintenance of buildings

 

3,0

121,8

125,1

127,5

122,7

125,3

128,3

128,9

+0,5

Andra varor och tjänster
  Other goods and services

 

24,4

108,2

113,6

115,4

107,2

111,7

113,6

116,1

+2,2

Total insatsfÖrbrukning
  Goods and services
  currently consumed IN
   AGRICULTURE

 

78,9

119,9

129,5

132,0

117,2

128,9

130,6

134,1

+2,7

Traktorer Tractors

4,6

121,5

124,8

132,0

120,9

124,8

133,3

134,8

+1,2

Övrig utrustning Other materials

11,5

121,4

123,1

128,7

122,8

122,0

127,9

131,9

+3,1

Utrustning  Materials

 

16,0

121,5

123,6

129,6

122,3

122,8

129,4

132,7

+2,6

Ekonomibyggnader  Buildings

 

5,1

121,9

124,8

126,7

122,7

124,9

127,4

127,6

+0,2

INVESTERINGSVAROR OCH –TJÄNSTER
  Goods and services
  CONTRIBUTING TO AGRICUL-
  TURAL INVESTMENT

 

21,1

121,6

123,9

128,9

122,4

123,3

128,9

131,5

+2,0

TOTALT  TOTAL

100,0

120,3

128,3

131,4

118,3

127,7

130,2

133,5

+2,5


1)   Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K).  Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)   Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK.  Complex fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.