Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1307

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index


2005=100

Vägnings-

tal, %

Weights, %

2010

2011

2012

2010

Maj
May

2011

Maj
May

2012

Maj
May

2013

Maj
May

Diff, %

Maj 12-
Maj 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

5,6

172,7

196,3

208,4

127,6

217,3

203,3

219,2

+7,8

Korn  Barley

2,5

159,4

184,7

191,4

110,1

191,6

202,3

185,2

-8,5

Havre  Oats

1,6

131,7

167,7

175,5

86,3

177,3

175,2

173,8

-0,8

Råg  Rye

0,3

137,0

183,7

195,2

106,8

180,1

211,2

191,4

-9,4

Annan spannmål  Other cereals

0,6

169,9

191,7

210,5

119,2

212,2

208,9

221,6

+6,1

Spannmål1)  Cereals1)

 

10,6

162,2

188,7

199,3

116,3

203,9

199,5

203,8

+2,2

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
  Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

183,7

191,4

192,5

132,2

198,7

209,1

178,5

-14,6

Sockerbetor  Sugar beets

3,1

57,7

56,7

52,8

64,8

57,7

56,7

52,8

-6,9

Andra industrigrödor
  Other industrial crops

0,1

138,8

138,0

128,0

138,8

138,8

129,5

120,3

-7,1

Industrigrödor  Industrial crops

 

4,7

98,9

100,6

98,2

87,4

103,6

106,1

93,6

-11,7

Foderväxter  Forage plants

 

7,3

135,6

151,9

161,8

129,9

141,3

148,1

162,4

+9,6

Frukt och grönsaker

  Fruits and Horticultural products

 

6,6

123,7

119,2

115,3

140,0

128,6

150,0

138,2

-7,9

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,5

197,3

195,2

161,7

174,4

231,7

128,3

203,6

+58,7

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

127,1

131,0

127,5

127,2

131,4

127,2

122,9

-3,3

Annan potatis  Other potatoes

0,4

98,8

97,1

105,0

109,5

98,8

97,1

105,0

+8,1

Potatis  Potatoes

 

4,3

181,9

180,4

153,3

164,2

210,5

125,1

187,4

+49,7

Blommor och plantskoleväxter
  Flowers and Horticultural products

 

5,0

109,8

106,8

107,3

114,3

108,6

111,9

110,3

-1,4

Vegetabilieproduktion
 
crop output

 

38,5

138,2

147,4

148,3

124,5

155,2

150,1

157,2

+4,7

Nötkreatur  Cattle

10,0

117,9

124,1

127,7

121,9

129,5

130,0

124,7

-4,1

  -  Storboskap  Cattle excl. calves

9,6

118,4

125,1

128,1

122,5

130,2

130,6

125,0

-4,3

  -  Kalv  Calves

0,4

106,5

103,4

118,2

107,9

113,9

116,4

116,4

±0,0

Svin  Pigs

11,6

109,8

97,9

108,5

105,2

91,0

106,6

109,8

+3,0

Får och getter  Sheep and goats

0,4

106,9

107,9

117,4

148,9

153,0

168,2

172,1

+2,3

Fjäderfä  Poultry

3,2

131,8

145,8

146,0

128,7

146,5

146,0

146,0

±0,0

Andra djur  Other animals

2,0

191,3

186,8

182,4

194,2

187,9

185,7

185,2

-0,2

Djur  Animals

 

27,1

121,3

119,9

125,5

121,3

119,7

126,6

126,0

-0,5

Mjölk  Milk

29,4

122,5

126,8

119,3

115,2

129,4

119,0

127,1

+6,8

Ägg  Eggs

3,2

143,0

150,1

147,5

144,0

150,6

149,0

140,6

-5,7

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,9

120,9

142,8

178,4

117,8

136,5

187,3

208,1

+11,1

Animaliska produkter
  Animal products

 

34,4

124,3

129,8

125,1

118,0

131,8

125,4

132,7

+5,8

Animalieproduktion
  animal output

 

61,5

123,0

125,4

125,3

119,4

126,5

125,9

129,7

+3,0

TOTALT  TOTAL

100,0

128,8

133,9

134,1

121,4

137,5

135,2

140,3

+3,7


1)   Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and therefore they might be revised later.