Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1307

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products  


2005=100

Vägnings-

tal, %

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2013

Diff, %1)

 

Weights,

%

 

 

 

Maj
May

Maj
May

Maj
May

Maj
May

Maj 12-
May 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain an
d crispbread

10,0

120,6

130,1

131,0

118,1

131,3

130,8

136,4

+4,2

Mjukt bröd  Bread

17,9

119,3

126,8

128,8

117,6

126,3

128,3

129,5

+1,0

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

180,7

260,0

S

141,7

257,9

S

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

 

1,9

S

S

122,1

S

S

123,0

116,4

-5,4

Vegetabilier  Crop products

 

33,1

120,9

131,5

132,6

117,9

131,9

132,0

135,0

+2,3

Mjölk  Milk

S

111,4

116,8

S

111,1

115,2

S

S

S

Grädde  Cream

3,2

S

105,0

104,0

S

105,9

103,6

107,3

+3,5

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

5,6

S

S

127,4

S

S

129,1

137,7

+6,7

Glass  Ice cream

0,8

135,8

136,0

126,3

136,6

137,6

129,3

136,1

+5,3

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

23,0

116,1

121,1

120,9

115,4

120,2

121,0

128,1

+5,9

Ägg  Eggs

 

4,7

137,2

139,2

S

137,5

139,4

S

130,1

-5,7

Nötkött  Beef

7,4

114,2

122,1

131,0

116,4

126,1

143,4

138,6

-3,3

Griskött  Pig meat

11,0

118,2

119,1

133,3

117,2

116,8

128,1

147,9

+15,5

Fjäderfäkött  Poultry meat

S

105,8

115,1

113,5

104,0

115,5

111,8

S

S

Annat kött  Other meat

S

S

S

S

S

S

122,0

S

S

Kött  Meat

 

21,9

113,0

120,0

126,8

113,2

121,5

130,0

134,4

+3,3

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

17,3

104,9

104,6

107,4

105,1

104,8

106,5

110,1

+3,4

Kött, charkuterivaror och köttkonsever

  Meat and meat products

 

39,1

108,1

110,9

115,5

108,3

111,6

116,3

120,9

+3,9

Animalier  Animal products

 

66,9

112,6

116,5

118,6

112,4

116,4

119,2

123,8

+3,9

Totalt  Total

100,0

115,3

121,2

123,1

114,2

121,3

123,3

127,5

+3,4


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.