Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1307

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products


2005=100

Vägnings-

tal, %

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2013

Diff, %1)

 

 

Weights,

%

 

 

 

Maj
May

Maj
May

Maj
May

Maj
May

Maj 12-
Maj 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

12,3

111,5

113,1

113,7

111,3

113,4

113,5

114,9

+1,3

Mjukt bröd  Bread

13,8

121,2

126,8

128,6

120,8

127,0

128,1

127,7

-0,3

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,6

135,7

138,8

126,2

138,2

153,2

124,6

143,2

+15,0

Socker  Sugar

0,7

103,1

102,6

108,4

103,7

98,2

108,1

109,0

+0,8

Margarin  Margarine

 

3,5

112,7

114,4

114,9

112,8

113,7

114,3

119,6

+4,7

Vegetabilier  Crop products

 

31,9

116,8

120,2

120,8

116,7

120,9

120,4

122,2

+1,6

Mjölk  Milk

11,6

112,5

117,4

119,5

111,6

116,5

118,6

124,1

+4,6

Grädde  Cream

3,4

107,0

111,1

113,5

106,3

109,6

112,9

119,2

+5,6

Smör  Butter

0,9

106,0

111,2

115,4

105,0

108,4

114,3

124,2

+8,7

Ost  Cheese

11,3

117,2

121,5

123,0

116,5

120,2

122,6

126,1

+2,9

Glass  Ice cream

3,3

109,1

108,7

109,5

109,6

108,6

109,2

105,7

-3,2

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

30,5

113,0

117,0

118,9

112,4

116,0

118,2

122,2

+3,4

Ägg  Eggs

 

2,5

125,4

127,6

129,6

125,1

127,7

129,0

132,9

+3,0

Nötkött  Beef

6,5

128,4

131,9

137,6

129,1

133,0

137,9

147,1

+6,7

Griskött  Pig meat

6,1

115,2

116,1

118,9

117,2

115,2

118,6

124,7

+5,1

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,7

110,0

110,9

112,1

109,2

108,2

110,3

113,6

+3,0

Annat kött  Other meat

1,3

108,3

110,2

116,7

110,6

105,7

119,2

120,6

+1,2

Kött  Meat

 

17,6

118,8

120,8

124,7

119,6

119,8

124,5

130,4

+4,8

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

17,5

108,6

106,9

108,1

108,7

106,4

108,2

113,3

+4,7

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
  Meat and meat products

 

35,1

112,7

112,5

114,9

113,1

111,8

114,8

120,4

+4,9

Animalier  Animal products

 

68,1

113,3

115,2

117,2

113,2

114,3

116,9

121,7

+4,1

Totalt  Total

100,0

114,5

116,8

118,4

114,4

116,5

118,1

122,0

+3,3


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.